Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Przekazywanie odebranych (...)

W świetle przepisów prawa sporo wątpliwości budzi zagadnienie przekazywania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców do instalacji ich zagospodarowania. Sytuacja jest jasna, gdy instalacja regionalna ulegnie awarii – wówczas odpady muszą trafić do instalacji zastępczej. Problem pojawia się, gdy należy określić inne przyczyny kierowania strumienia poza regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). W myśl art. 9e Ustawy z 13 września 1996 r.(...)
»

Zazielenianie map(...)

Interaktywne debaty, konsultacje społeczne on-line, partycypacyjne mapowanie – rozwój tego typu technologii pozwala miastom na zupełnie nowe formy komunikowania się z mieszkańcami i włączania ich w swoje działania. Skorzystać na tym może także zarządzanie zielenią miejską. Im większe miasto, tym więcej jego mieszkańców spędza czas „w sieci”. Już teraz co trzeci polski internauta poświęca od trzech do siedmiu godzin dziennie na takie działania, a wirtualna sieć przej(...)
»