Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Jasne reguły gry(...)

Ponad 100 zakładów w Polsce zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego, potencjał produkcji wynosi 4,5-6 mln t/rok, a cementownie są zainteresowane 1,2-2 mln t/rok. Jakie są możliwości i perspektywy zagospodarowania tego strumienia odpadów? Odpowiedź na to pytanie, wg dra inż. Aleksandra Sobolewskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jest jedna: – Bez energetyki niemożliwe będzie zagospodarowanie całego strumienia paliw wtó(...)
»

15 lat dla środowiska War(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Olsztynie, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska Warmii i Mazur oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.   WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, kt(...)
»