Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Systemy informatyczne w g(...)

– wybór czy konieczność? Aktualny stan prawny dotyczący ochrony środowiska wymusza gromadzenie i operowanie ogromną ilością danych. Tendencje te są szczególnie dobrze widoczne w gospodarce odpadami. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (DzU 2001, Nr 62 poz. 628), posiadacz odpadów zobowiązany jest do sporządzania kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów oraz tworzenia zbiorczych zestawień. Poza obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z powyższe(...)
»

Kolektor na kotłowni(...)

Na co dzień słyszymy bądź czytamy w mediach o niewyobrażalnym wzroście cen baryłki ropy naftowej, o kurczeniu się zasobów naturalnych surowców i o ich negatywnym wpływie na nasze środowisko. Dojrzeliśmy już na tyle, by zrozumieć potrzebę inwestowania w nową technologię. Na rynku zagranicznym jest już rzeczą powszechną stosowanie w budownictwie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Nasz rodzimy rynek nie odbiega daleko od standardów naszych sąsiadów – jest już wiele firm zaj(...)
»