Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Energetyka słoneczna – mo(...)

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa – na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Technologii Niemiec – zorganizowała 19 marca 2013 r. w Warszawie konferencję pt. „Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech”. Głównym celem spotkania była prezentacja niemieckiego rynku fotowoltaiki i energetyki słonecznej cieplnej oraz stosowanych tam technologii, a także dyskusja nt. możliwości wspó(...)
»

Czas na sortownie o nowym(...)

W większości instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów sortuje się zmieszane odpady komunalne, czego efektem są wskaźniki recyklingu sięgające zaledwie kilku procent odzyskiwanych surowców wtórnych. Jeśli chcemy sprostać znacznie wyższym unijnym wymaganiom, zakłady MBP nieuchronnie muszą się przemienić w „centra recyklingu”. Założenia w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmiesza(...)
»