Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Filozofia ekoedukacji(...)

W 1966 r. Tadeusz Kotarbiński w swoich „Medytacjach o życiu godziwym” przewidywał: „Niedługo już bodaj nadejdzie czas, kiedy to, co się będzie działo w którymkolwiek z miejsc na kuli ziemskiej, będzie współwyznaczało różne skutki w dowolnym zamieszkanym punkcie globu(…)”. Można by rzec, że dziś te przewidywania się spełniają, świat bowiem staje się coraz bardziej „globalną wioską”, a zależności przyczynowo-skutkowe są, jak nigdy dotąd, wi(...)
»

Co samorządowcy powinni w(...)

Ostatnio ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, noszące wprawdzie datę 3 lipca 2003 r., ale opublikowane w Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2003 r. (DzU nr 220, poz. 2181). (...)
»