Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważone projektowani(...)

Projektowanie i realizacja obiektów budowlanych ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Zmienia krajobraz, a więc często ingeruje w nieodwracalny sposób w środowisko. Wykorzystuje się przy tym naturalne zasoby w celu konstruowania, eksploatacji oraz rozbiórki budynków i budowli. Użytkowanie obiektów przekłada się na ponad 40% całkowitej światowej konsumpcji energii. Dlatego poszukuje się systemowych rozwiązań gwarantujących wielokryterialną optym(...)
»

Ustawa WEEE w praktyce(...)

Dzień przed wejściem w życie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odbyła się konferencja szkoleniowa, na której prawnicy jednego z organizatorów nie pozostawili suchej nitki ani na ustawie, ani na systemie. Wykazali wiele nieścisłości i brak konsekwencji w nowej ustawie. W kuluarach można było usłyszeć opinie o następnym bublu legislacyjnym zrobionym przez resort środowiska. Trudno znaleźć innego winowajcę, jako że projekt jest ustalany z innymi resortami, a pa(...)
»