Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Formuła PPP – szansą dla (...)

Dla wszystkich uczestniczących w projekcie, a zwłaszcza dla prawników, był to prawdopodobnie jeden z najciekawszych, ale jednocześnie trudnych projektów, z uwagi uwagę na kilkaset dni negocjacji, wiele godzin pracy i dziesiątki dokumentów do przygotowania. Partnerem prywatnym Poznania zostało konsorcjum Sita Zielona Energia, utworzone przez spółki Sita Polska i Marguerite Waste Polska. W kraju istnieje obecnie tylko jedna spalarnia odpadów – w Warszawie. Kolejnych pięć projektów budowy instal(...)
»

Wdrażanie ustaleń planu g(...)

Barbara Olszewska Z zapisów art. 17 i 18 Prawa ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy województw i powiatów oraz gmin sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i rady gmin. Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięw(...)
»