Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Norwegio! Ty nad poziomy (...)

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, do 2014 r. poziom recyklingu szkła w Polsce powinien wynosić 60%. Niby nie najgorzej, ale plan ten i tak blednie przy osiągnięciach w tym zakresie innych państw, np. Norwegii. Tam już mają 90-procentowy poziom odzysku szkła, a szykują się na więcej… Trzeba więc uczyć się od lepszych, wykorzystywać ich doświadczenia i starać się wprowadzać na swoim podwórku sprawdzone rozwiązania. Do tego samego wniosku doszli r(...)
»

Liny i siatki(...)

Dawne normy regulowały nazewnictwo, określając, że sznurkiem nazywamy wyroby powroźnicze o średnicy do 4 mm włącznie, sznur ma średnicę 6-8 mm, linka 10-20 mm, a wszystko, co jest grubsze od 2 cm, to już lina. Obecnie odchodzi się od tak ścisłego podziału i nazw tych używa się zamiennie, choć najbardziej rozpowszechnioną jest lina. Na placach zabaw liny znalazły bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim w tzw. linariach, czyli zestawach wspinaczkowych w formie gigantycznej pajęczyny. Lin(...)
»