Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gruntowy wymiennik ciepła(...)

Idea gruntowego wymiennika ciepła (GWC) opiera się na wykorzystaniu energii geotermalnej. Tego rodzaju system w ostatnich latach został rozbudowany i zoptymalizowany. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) Zasada działania GWC polega na wykorzystaniu efektu naturalnego ciepła gruntu w zimie i naturalnego chłodu gruntu w lecie. Ziemia poniżej strefy przemarzania ma stałą temperaturę oscyl(...)
»

Wstrzymanie użytkowania i(...)

Wstrzymanie użytkowania instalacji jest jedną z instytucji odpowiedzialności administracyjnej. Do podejmowania decyzji w tej mierze właściwy jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska bądź wójt (burmistrz, prezydent), w pewnych sytuacjach także organ Państwowej Straży Pożarnej. Wstrzymanie użytkowania instalacji następuje na podstawie odpowiednich przepisów ustawy P.o.ś. Instytucję tę należy odróżnić od wstrzymania działalności prowadzonej przez określony podmiot, której stosowanie reguluje(...)
»