Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyskusja o przyszłości pr(...)

Czy jest możliwe utrzymanie w Europie stabilnego wzrostu i konkurencyjności przemysłu przy jednoczesnym osiąganiu założonych celów klimatycznych i środowiskowych? – to kluczowe pytanie, zadawane podczas dyskusji PolyTalk 2014, czyli dwudniowej konferencji zorganizowanej przez PlasticsEurope w Brukseli w dniach 4-5 listopada br. Tegoroczne spotkanie na szczycie europejskiej branży tworzyw, odbywające się pod hasłem Reindustrializacja Europy („An Industrial Renaissanc(...)
»

Granice samodzielności pr(...)

Kreśląc ramy prawne, w obrębie których może poruszać się tytułowy podmiot, nie można nie odnieść się do szeroko pojętych kwestii finansowych. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie związane z zatwierdzaniem taryf, regulowane przede wszystkim przez art. 24 tzw. ustawy branżowej (u.z.z.w.). Fakt, iż przedsiębiorstwo wod-kan (dalej także: p.w.k.) nie może samodzielnie kształtować cen i stawek opłat za z.z.w.z.o.ś., lecz z mocy prawa uzależnione jest w(...)
»