Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielona bujność traw(...)

Podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do końca 2015 r. Należy więc chronić środowisko przed niekorzystnymi skutkami zrzutu ścieków komunalnych do wód i do ziemi. W związku z tym założeniem wdrażana jest w Polsce dyrektywa ściekowa, a jej realizacji służy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Realizacja KPOŚK w latach 2004-2011 niewątpliwie przyczy(...)
»

Od redaktora(...)

Biomasa a… kasa W całej niemal Europie intensywnie poszukuje się optymalnego miksu energetycznego. Towarzyszy temu wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych poszczególnych państw – z coraz większym udziałem OZE. Oczywiście w licznym peletonie, choćby tylko unijnych krajów, jest czołówka liderów i grupa maruderów. A gdzie znajduje się Polska? Jak przebiega praca nad naszym miksem? Na razie nie słychać, że zapowiedziana pr(...)
»