Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O przydomowych ciąg dalsz(...)

Zenon Świgoń Niestety częstokroć pan urzędnik, jako car i Bóg nadinterpretuje prawo, każąc indywidualnemu inwestorowi starać się o różne „papiery”. Taka postawa skutecznie niweczy wiele proekologicznych działań, a niekontrolowane dziurawe szambo wygrywa z oczyszczalnią. W styczniowym numerze PK na podstawie ustaw Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne wskazałem jasno, że w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi (stanowiącej własność(...)
»

Waterworks Forum - Poznań(...)

Trzy nurty tematyczne dominowały w organizowanej już po raz trzeci przez poznański AQUANET konferencji. Pierwszy obejmował problemy związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy na realizację inwestycji, drugi prezentację brytyjskich doświadczeń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, natomiast trzeci problematykę organizacyjno-prawną. O możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych dla branży wod-kan mówił Jerzy Kędzierski, zastępca prezesa NFOŚiGW(...)
»