Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»

Informator(...)

Nagrody SDP 2003 wręczone Doroczny konkurs o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich został rozstrzygnięty. Laureatką nagrody w kategorii ochrony środowiska przyznawanej pod patronatem Hewlett–Packard Polska została w tym roku Krystyna Forowicz, autorka artykułu „Milczenie ptaków” opublikowanego w „Rzeczpospolitej”. Otrzymała nagrodę, jak brzmi uzasadnienie werdyktu: ...za nazwanie po imieniu dokonywanej w majestacie prawa masowej rzezi ptakó(...)
»