Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Separatory metali żelazny(...)

Metale żelazne i nieżelazne to cenne surowce wtórne, obecne m.in. w odpadach komunalnych. Przemysł potrzebuje surowców z odzysku, dzięki temu oszczędzane są metale pierwotne otrzymywane z rud. W Polsce znaczna część złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest importowana z zagranicy, dlatego powinno się rozwijać efektywny system odzyskiwania tego surowca z odpadów, aby nie trafiał na składowiska. W 2008 r. w naszym kraju wytworzono ok. 12 ml(...)
»

Efektywność minioczyszcza(...)

W Polsce w wielu miejscowościach położonych na terenach niezurbanizowanych nie rozwiązano właściwie problemu oczyszczania ścieków, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i ochrony środowiska. Powodem takiej sytuacji jest niedostateczne wyposażenie tych terenów w infrastrukturę techniczną. Istniejące urządzenia to przeważnie zbiorniki okresowego gromadzenia ścieków, najczęściej przeciążone i nieszczelne, które są uciążliwe pod względem sanitarnym i nie c(...)
»