Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Programy komputerowe w pr(...)

Zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej w ostatnim dziesięcioleciu w świecie, a także w Polsce dynamicznie wzrasta. Krajowi instalatorzy oferują głównie proste zestawy instalacji, dobrane w oparciu o zalecenia producenta, bazujące na ogólnych wytycznych stosowanych przy tego typu instalacjach. Natomiast duże instalacje (rzędu kilkudziesięciu i więcej m2 powierzchni kolektorów) są projektowane indywidualnie, uwzględniając lokalne zapotrzebowanie na ciepł(...)
»

Czekając na WPGO(...)

Kilkumiesięczne już spóźnienie w przyjmowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest konsekwencją zbyt późnego przyjęcia planu krajowego. Problemy stwarza konieczność uzgadniania z ministrem samorządowych planów inwestycyjnych. Sejm poprzedniej kadencji 15 stycznia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która w swej zasadniczej części weszła w życie 6 lutego 2015 r. Nowelizacja wprowadziła obowiązek uchwalenia wr(...)
»