Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Technologie odzysku i rec(...)

Konieczność dostosowania istniejących technologii przerobu zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii do obowiązujących przepisów1-3 sprawiła, że w latach 90. XX w. na świecie powstał szereg organizacji zajmujących się tą problematyką. W tym czasie opracowano i wdrożono wiele nowych rozwiązań umożliwiających selektywny odzysk materiałów ze złomu bateryjnego. Trzy metody recyklingu W zależności od rodzaju odpadów (wielkości, typu) w procesie(...)
»

Infiltracja deszczu do gr(...)

Systemy infiltracji powierzchniowej najsprawniej działają, jeśli są obsadzone trawą, a ta jest zadbana i strzyżona, nie ma „łysin”, a grunt nie jest ubity, zdeptany. Przez pozbawioną trawy i zbitą powierzchnię infiltracja nie będzie się odbywać. Dużą przeszkodę w zmniejszeniu lub zahamowaniu procesu infiltracji stanowią opadłe liście – mogą one również wywołać proces gnicia. Liście należy zgarniać i(...)
»