Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Analiza cyklu życia w teo(...)

Dzięki programom komputerowym metody oceny produktów lub procesów oparte na analizie cyklu życia są prowadzone za pomocą modelowania i symulacji. Znacznie ułatwia to ocenę wpływu wielu czynników jednocześnie i weryfikowanie zróżnicowanych rozwiązań.  Wraz z początkiem lat 70. ubiegłego wieku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami, związanymi z ochroną środowiska, zasobami naturalnymi a (...)
»

Filozofia niskoemisyjnej (...)

W Ministerstwie Gospodarki zakończone zostały prace nad projektem Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. W najbliższych dniach zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Charakteryzując ten dokument, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to program gospodarczy, a nie ekologiczny. Oznacza to, że wszystko, co w nim zaproponowano, jest korzystne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju.(...)
»