Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Ochrona gatunkowa w II Rz(...)

Po odzyskaniu przez Polskę własnej państwowości przystąpiono do tworzenia państwowej organizacji ochrony przyrody, której przewodnictwo, choć jeszcze nieformalnie, objął na początku 1919 r. Władysław Szafer. Sprawy ochrony przyrody w II RP znalazły się w gestii ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, którym był wtedy Jan Łukasiewicz. Powstanie pierwszej organizacji ochronnej, jaką była Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, nastąpiło na zjeździ(...)
»

Wyzwania dla energetyki w(...)

Wyzwania dla energetyki wiatrowej Koniec przedłużającego się procesu legislacyjnego, zwieńczony podpisaniem przez prezydenta ustawy o OZE, stanowi swoisty punkt zwrotny dla rozwoju OZE, w tym dla sektora energetyki wiatrowej. Zanim 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie kluczowe regulacje w zakresie nowego systemu wsparcia, czeka nas jeszcze kilka miesięcy kształtowania się wykładni nowych przepisów, a być może nawet kolejnych zmian legislacyjn(...)
»