Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości branżowe"

Polecane artykuły:

Materiały termoizolacyjne(...)

Poniższy artykuł przybliża sposób otrzymywania materiałów termoizolacyjnych w postaci bloków, płyt, prefabrykatów (np. pustaków) lub materiałów izolacyjnych typu „sandwich”, zdolnych do przesiąkania wodą i/lub paroprzepuszczalnych, z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych (folii, wytłoczek, opakowań, taśm, butelek) tworzyw typu PET. Znane są(...)
»

Plan transportowy a przew(...)

Wielu operatorów publicznego transportu zbiorowego z niepokojem oczekuje 1 stycznia 2017 r. Przyczyną tych obaw jest m.in. zmiana przepisów dotyczących wypłacania rekompensaty z tytułu honorowania ulg w autobusowych przewozach pasażerskich. Mianowicie, w myśl art. 52 ust. 1 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. DzU z 2015 r. poz. 1440, ze zm., dalej: u.p.t.z.) operatorowi publicznego transportu zbi(...)
»