Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zastosowanie granulacji(...)

Działające w Polsce w wielu miastach i osiedlach ciepłownie opalane węglem, z uwagi na przestarzałą konstrukcję palenisk i korzystanie z tańszych sortymentów węgla, wytwarzają znaczne ilości pyłów. Pyły te, wychwytywane w cyklonach, są następnie najczęściej wywożone na wysypiska, stanowiąc uciążliwy ze względu na objętość i wtórne pylenie odpad, którego koszt skadowania dodatkowo zwiększa wydatki związane z okresowym zraszaniem składowisk. W Kat(...)
»

W jakim trybie wybrać par(...)

Po czterech latach od uchwalenia pierwszej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i siedmiu miesiącach od momentu wejścia w życie nowej ustawy ruszyły pierwsze przetargi na przygotowanie przedsięwzięć w trybie partnerstwa. Nowa ustawa, wprawdzie „przyjazna” i „ramowa”, nie jest jednak wykładnią postępowania, która pozwala na łatwą i wolną od wątpliwości realizację postępowania o wybór partnera. W tekście Ustawy z 19 grudnia 2008 (...)
»