Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Tylko z podziałem na kolo(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Zebrane w systemach selektywnej zbiórki opakowania szklane można przetworzyć na nowe praktycznie w 100%. Jednak, aby było to możliwe, konieczne jest oddzielne zbieranie szkła bezbarwnego i kolorowego. Wynika to z faktu, iż przetapianie na nowe opakowania lub inne wyroby jest dziś praktycznie jedynym sposobem recyklingu szkła. Stłuczki ze zmieszanych bezbarwnych i kolorowych opakowań szklanych nie (...)
»

Kto pyta nie błądzi(...)

W cyklu „Kto pyta nie błądzi” prezentujemy odpowiedź na pytanie czy komórka organizacyjna urzędu gminy może zostać uznana za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i czy urząd gminy można uznać za gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej? Urząd gminy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bezpośrednio poprzez referat. W związku z powyższym nasuwa się pytanie: czy taka komórka (...)
»