Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przyrodnicze wykorzystani(...)

Przyrodnicze wykorzystanie terenów poprzemysłowych Właściwie prowadzona gospodarka terenami poprzemysłowymi oraz obszarami strefy śródmiejskiej przynosi wiele korzyści. Pozwala zrewitalizować i uzupełnić tkankę miejską o przestrzenie o nowej funkcji. Efektem działań jest poprawa jakości danego obszaru i komfortu jej użytkowników. Pozytywy wizerunek miast przyciąga też inwestorów. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano, że nawet 21% zai(...)
»

Od redaktora(...)

prof. Jan A. Oleszkiewicz Uniwersytet Manitoba Kanada; kierownik Grupy IWA ds. Usuwania i Odzysku Związków Biogennych Wybrane zagadnienia oczyszczania ścieków W dniach 19-21 września 2005 r. odbyła się w Krakowie największa jak dotąd konferencja International Water Association (IWA), poświęcona usuwaniu azotu i fosforu, zatytułowana BNR2005: „Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód poosadowych”. Konferencja została zorganizowan(...)
»