Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tylko do jednego adresata(...)

Czy miejski zakład oczyszczania (MZO), w związku z dochodzeniem roszczeń od swoich zadłużonych klientów, może – drogą elektroniczną – kierować do nich korespondencję, do której dołączone są adresy e-mailowe innych zadłużonych osób? Nie, gdyż takie działanie prowadzi do udostępniania danych osobowych osobom nieupoważnionym, a tym samym do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. W świetle tej ustawy administrator danych(...)
»

Aktualizacja WPGO a treść(...)

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami komunalnym trwa w najlepsze. Na tym tle pojawia się pytanie o ich relacje do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. O tym, jak istotne są plany gospodarki odpadami komunalnymi, wie każdy podmiot działający na rynku gospodarowania odpadami. Ich treść determinuje możliwość funkcjonowania poszczególnych instalacji przetwarzania odpadów. Świadczy o tym chociażby art. 38a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D(...)
»