Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania i możliwości(...)

Ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów rozmawiało o finansowaniu i realizacji inwestycji zapisanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Konferencję na ten temat zorganizowała w Warszawie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Krajowy Program realizowany jest obok wielkiej polityki, rodzi wielkie konsekwencje i duże inwestycje. Jest w zasadzie je(...)
»

W przededniu wdrożenia re(...)

Budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) oraz optymalne kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, by zrealizować obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Wiele samorządów, działając indywidualnie lub w formule związku czy porozumienia międzygminnego, a także gros podmiotów prywatnych już jakiś czas temu podjęło wysiłek budowy RIPOK-ów. Jednak rzeczywistość okazała się inna niż się spodziewano… Gdy wejście w życie nowego system(...)
»