Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czas dynamicznych zmian(...)

Głównym celem raportu pt. „Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce” jest odzwierciedlenie w jak największym stopniu struktury branży. Obszerne opracowanie powstało na bazie ankiet wysyłanych do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i pozyskanych na tej podstawie cennych danych. Przygotowany cykl raportów, a w szczególności prowadzone prace analityczne i redakcyjne – od gromadzenia i analizy danych po pracę nad warstwą tekstową i gra(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

Kurpiowskie innowacje Na terenie gm. Baranowo (woj. mazowieckie) zostaną zamontowane kolektory słoneczne w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej w ponad 230 budynkach mieszkalnych oraz dwóch budynkach użyteczności publicznej. Zamówienie stanowi część projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminach: Łyse i Baranowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional(...)
»