Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane p(...)

Cz. II Ogólne założenia wydawania pozwoleń zintegrowanych po nowelizacji Prawa ochrony środowiska, dokonanej Ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. poz. 1101), przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. Tym razem odniesiemy się do kilku dalszych kwestii, w których wprowadzone zostały stosunkowo istotne zmiany. Treść pozwolenia zintegrowanego powin(...)
»

Aby usprawnić system(...)

 Już za niespełna siedem miesięcy gminy przejmą faktyczne władztwo nad odpadami, a znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) zacznie obowiązywać wraz ze wszystkimi zawartymi w niej zapisami. Niestety, mimo tak bliskiego terminu realizacji rewolucyjnych zadań dla samorządów, wiele przepisów wciąż czeka na precyzyjne wyjaśnienia czy też oficjalne interpretacje prawne. – Większość kontrowersyjnych wypowiedzi, które słyszymy na (...)
»