Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Dopuszczenie do udziału w(...)

Wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych z niecierpliwością czekają na ogłoszenie terminu pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej. Tymczasem jeszcze przed przystąpieniem do aukcji inwestorzy muszą zmierzyć się z procedurą uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w niej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej ustawa OZE) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który z(...)
»

Jak to robią Austriacy(...)

Co roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej wzrasta ilość oczyszczanych ścieków komunalnych. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni oraz systemów kanalizacyjnych poprawia standard życia mieszkańców, ale powoduje pogłębianie się problemu zagospodarowania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków. Deponowanie ich na składowiskach odpadów komunalnych jest systematycznie ograniczane. Od kilku lat wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne regulacje w tym zak(...)
»