Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność karna w (...)

Nowością w odpowiedzialności karnej, także w kwestiach związanych z ochroną środowiska, jest odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wprowadzona Ustawą z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (DzU 2002.197.1661). Zgodnie z ustawą, podmiotami zbiorowymi, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz (...)
»

Informator ze świata(...)

Innowacyjne oświetlenie Politechnika Katalońska (UPC) oraz hiszpańska firma Eolgreen zaprojektowały autonomiczny system oświetlenia przestrzeni publicznej, w którym energię produkują panele słoneczne i wiatrak. Romon Bargalló, badacz z UPC, we współpracy z firmą Eolgreen, rozwinął pierwszy system oświetlenia publicznego, który współpracuje z energią słoneczną i wiatrową. Rozwiązanie to, opracowane po czterech latach badań, jest przeznaczone do oświetlania dróg międ(...)
»