Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tereny zieleni wobec zmia(...)

Najnowszy raport IPCC stwierdza, iż jest niezwykle prawdopodobne (95%), że to człowiek w sposób dominujący wpłynął na obserwowane od połowy XX w. ocieplenie klimatu. W ponad 97% prac naukowych dotyczących przyczyn ocieplenia wskazuje się właśnie na człowieka. Pierwsze skutki ocieplenia klimatu zostały już odnotowane. Według raportu Pentagonu, prawdziwą przyczyną wojny w Syrii była wieloletnia susza w latach 2006-2010. Podwyższa się poziom mórz i oceanów, zmniejsza się dostępność poż(...)
»

52. Zjazd Krajowego Forum(...)

Szanowni Państwo! Nie ma chyba drugiej takiej branży jak gospodarka odpadami, gdzie niestabilność prawa – będąca w dużej mierze wynikiem nieograniczonej twórczości niezliczonej liczby „ekspertów” od postępowania z odpadami – powoduje, że króliczek, którego już doganialiśmy, znów wymknął nam się z rąk. Okazuje się, że odpady to wspaniały materiał dla polityków chcących ugrać swoje i dla różnego rodzaju manipulatorów propagujących rozwiązania, których koszt jest odwrotni(...)
»