Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Najlepiej promowane projekty unijne Beneficjenci Programu Infrastruktura i Środowisko zostali wyróżnieni za najciekawsze działania promujące projekty unijne. Laureaci odebrali nagrody z rąk wiceministra rozwoju regionalnego, Adama Zdziebły, 14 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Spośród trzydziestu nadesłanych zgłoszeń wybrano siedem najciekawszych projektów. Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim pomysłowoś(...)
»

Biomasowa szkoła(...)

Budynki Zespołu Szkół w Ełku, pochodzące z lat 70. ubiegłego wieku, charakteryzowały się dużymi stratami ciepła. Rocznie na potrzeby szkoły zużywano prawie 600 ton węgla, który spalany był w przestarzałych kotłach o łącznej mocy ok. 1,1 MW, powodując emisję znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza. W listopadzie ub.r. zakończono realizację projektu, w ramach którego została przeprowadz(...)
»