Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spalanie olejów przepraco(...)

Ostatnio na rynku pojawiły się kotły energetyczne przystosowane do spalania olejów przepracowanych (odpadowych), zgodnie z metodą odzysku R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Ich producent informuje, że posiadają one „atest ekologiczny”. Cóż to może oznaczać w świetle obowiązujących przepisów? Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, ze zm.) klasyfikuje oleje przepracowane jako odpady niebezpieczne, których t(...)
»

Zielona medycyna(...)

Pod intrygującym tytułem „Zieleń Terapią Miasta” odbyła się kolejna, siódma już ogólnopolska konferencja poświęcona tematyce zieleni na terenach publicznych. Organizatorami spotkania byli Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni. W konferencji, która odbyła się w dniach 24-25 sierpnia br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie, wzięło udział 170 uczestników – specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu. Łącznie zaprezentowanych zostało 10 referatów. (...)
»