Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Idą ciężkie czasy dla MBP(...)

Jaka przyszłość czeka instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w kontekście unijnych i krajowych zmian prawa? Brak jasnych reguł gry i ambitne cele związane z recyklingiem to główne problemy, o których dyskutowano pod koniec kwietnia w Kołobrzegu. Na organizowaną przez Abrys IX konferencję „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Modernizacja i rozbudowa zakładów MBP” przyjechało ok. 200 osób. Tak liczna(...)
»

15% to cel zbyt ambitny(...)

W styczniu br. w Ministerstwie Gospodarki przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Pro(...)
»