Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wspólnie dla mieszkańców(...)

„Wspólnie działać dla dobra mieszkańców”, to motto, które przyświecało gminom podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do inwestycji mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Gminy Jastrzębie, Mszana i Godów rozpoczęły współpracę wiele lat temu od modernizacji oczyszczalni ścieków „Ruptawa” i „Dolna” oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Z roku na rok gminy stawały się dojrzalszymi partnerami w prowadzeniu inwestycji, co po(...)
»

Nowelizacja ustawy o zuży(...)

Znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przybliży polski akt prawny do unijnej dyrektywy. W ten sposób zostanie dokonana pełna transpozycja unijnego prawa na gruncie krajowym. Celem prowadzonej nowelizacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1, a przede wszystkim pełna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(...)
»