Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji (...)

„Temat – rzeka” to fraza idealnie pasująca do trwającej od lat w Poznaniu dyskusji o przywracaniu miastu Warty. A związek frazeologiczny „lać wodę” świetnie obrazuje poziom dyskusji pojawiających się i znikających w odmętach historii lokalnych polityków i miejskich urzędników, którzy zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemów  i wspólnym perspektywicznym działaniu dla dobra mieszkańców, wolą rzucać ogólnikami, podsuwając mało efektywne i krótkotrwałe rozwiązania. Odbyłem nie(...)
»

Możemy pomóc samorządom(...)

SAPE uczestniczy w programie Inteligentna Energia dla Europy, realizując wspólnie z kilkunastoma Agencjami Energetycznymi i pięcioma samorządami Miast Środkowej Europy projekt pt. Zrównoważony Rozwój. Celem projektu było dokonanie przeglądu metodologii identyfikacji sytuacji energetycznej i planowania energetycznego zgodnie z zasadami poszanowania środowiska, oszczędzania zasobów naturalnych, wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz kształtowania postaw i zachowań ludzkich, ograniczającyc(...)
»