Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena ryzyka wystąpienia (...)

Zaprószenie ognia w hałdzie z odpadami, nieostrożność pracowników, nieprawidłowości a nawet braki w instalacjach - prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w zakładach zajmujących się gospodarką odpadami jest bardzo wysokie. W poszukiwaniu przyczyny wystąpienia ognia istotne jest przeprowadzenie właściwych działań kontrolno-rozpoznawczych. 14 listopada 2011 r w zakładzie zajmującym się recyklingiem odpadów niebezpiecznych rozległ się głośny huk. Po chwili można by(...)
»

Czemu służy opłata za bra(...)

Od lat żyłem w przeświadczeniu, że należy dążyć do zatrzymania deszczówki. Wszyscy naokoło trąbią, że nasze krajowe zasoby wody pitnej na tle Europy są bardzo małe. Dlatego należy ją retencjonować. Czyli co robić?  Posługując się „Słownikiem języka polskiego”, możemy rozwikłać to „trudne” słowo – retencja to „magazynowanie wody opadowej na powierzchni ziemi, w gruncie oraz w zbiornikach naturalnych i sztucznych; też: zasób wody zgromadzonej w ten sposób”.  Wikipedia op(...)
»