Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

 16-18.05.2012, Gdynia V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-23; a.senska@abrys.pl; www.abrys.pl  (...)
»

Fermentacja termofilowa w(...)

Tym właściwsze wydaje się szukanie dobrych optymalnych z punktu widzenia właściwego doboru elementów składowych i konstrukcji instalacji biogazowej do rodzaju substratów. Na uwagę zasługują instalacje pracujące w oparciu o proces fermentacji termofilowej. Spektrum rozwiązań Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej może być prowadzona w różnych technologiach. Czynnikiem wpływającym na dobór właściwego rozwiązania są stosowan(...)
»