Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

WEEE – teoria a pra(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Przyszły system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Po wielu perturbacjach weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pierwotnie artykuł miał być polemiką z Jerzym Ziają z OIGR, który we wrześniowym numerze „Recyklingu” umieścił rekordową ilość mylnych opinii, ale ostatecznie nakreślony zostanie pozytywny plan przyszłego działania producent(...)
»

Pozwolenia zintegrowane d(...)

Podstawową funkcją składowisk jest gromadzenie materiałów i substancji nieprzydatnych, zużytych czy niebezpiecznych, nie nadających się do unieszkodliwienia inaczej, w sposób zapewniający całkowitą ich separację od środowiska i jednocześnie gwarantujący bezpieczeństwo ludności i środowiska przed niepożądanymi skutkami mogącymi stworzyć zagrożenie dla życia, zdrowia lub dla środowiska w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z różnorodnymi substancjami lub efektami procesów, jakimi one(...)
»