Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan powietrza w Toruniu.(...)

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił na terenie województwa jakość powietrza za 2015 r. Analizowane wyniki wskazują, że miasto Toruń znalazło się w najmniej korzystnej pod względem ochrony zdrowia ludzi klasie C – ze względu na pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim benzo(a)piren. O ile dopuszczalne średnie stężenie roczne pyłu PM10 – 40 µg/m3 – nie jest naruszone, to wartość dopuszczalna określona częstością wystąpienia stężenia w(...)
»

W prawie lepsza ewolucja(...)

Zgodnie z zapowiedzią na początku stycznia 2004 r. do konsultacji skierowany został, opracowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne w części dotyczącej pełnego dostosowania do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej 2001/77/WE w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Konsultacjami objęto towarzystwa, organizacje i instytucje sektora ener(...)
»