Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Technologie w przydomowyc(...)

Problem powstawania ścieków nierozłącznie związany jest z miejscami bytowania człowieka. Dotyczy to zarówno miejsca, w którym mieszkamy, jak i miejsc, gdzie pracujemy czy dokąd wyjeżdżamy na wypoczynek. Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika muszą zostać poddane procesom oczyszczania. W miastach istnieje sieć kanalizacyjna. Ścieki za jej pośrednictwem transportowane są do miejskiej oczyszczalni ścieków. Obecnie projektowane, budowane i eksploatowane oczyszczalnie ścieków miejskich (...)
»

XXVIII Zjazd Krajowego Fo(...)

Wojciech Janka prezes Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast W dniach 17–20 maja Rytro koło Nowego Sącza już po raz drugi będzie gościć uczestników XXVIII Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Bogaty program spotkania przewiduje omówienie aktualnych problemów dotyczących prowadzenia zakładów gospodarki odpadami. Z zagadnieniami termicznego przekształcania odpadów, jako niezbędnego elementu gospodarki odpadami k(...)
»