Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Projekt suszenia i spalan(...)

Wodociągi Miejskie w Radomiu od ponad dziesięciu lat poszukiwały najlepszego docelowego rozwiązania problemu gospodarki osadowej. Codziennie w oczyszczalni ścieków w Radomiu powstaje ok. 90 ton osadu po mechanicznym odwodnieniu. Miasto od wielu lat jest dużym ośrodkiem przemysłu garbarskiego. Na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków znajduje się chemiczna oczyszczalnia ścieków chromowych, ale część ścieków z przemysłu garbarskiego wciąż trafia do kanalizacji sanitarnej. W efekc(...)
»

Biżuteria z przeszłością(...)

Surowcem do tworzenia niecodziennej biżuterii mogą być odpady powstające w każdym gospodarstwie domowym. Dla Kaśki Barc – projektantki, działaczki społecznej, członkini stowarzyszenia projektantów DizajnSkłaD oraz autorki bloga – odpady to nie tylko wdzięczny i ciekawy surowiec, ale również inspiracja. Z opakowań po dezodorantach, płytek drukowanych, zepsutych słuchawek, nieaktualnych map i plakatów, zniszczonych książek, taśm VHS czy szyde(...)
»