Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Osobny przypadek: odpady (...)

Odpady z cmentarzy – zbierane zarówno selektywnie, jak i nieselektywnie – mogą być uznane za odpady komunalne, ale nie jest to jednoznacznie przesądzone. Jednocześnie uznać więc trzeba, że dopuszczalna jest inna interpretacja definicji z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Owa inna wykładnia nie może być uznana za błąd – decydujące znaczenie ma tu ocena charakteru tych odpadów (duże ilości związane z prowadzeniem działalności de fact(...)
»

Informator(...)

Fundusze dla ekoinnowacji „Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to najnowszy program polskiego rządu, łączący działania wspierające polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w tworzeniu rozwiązań wzmacniających rozwój gospodarczy kraju. Szczególny nacisk położono w nim na obszar poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Projekt został zainicjowany na mocy porozumienia pomiędzy NFOŚiGW a Narodowym Centrum Badań i R(...)
»