Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Biomasowe źródła rozprosz(...)

Od wielu miesięcy jesteśmy informowani o kolejnych inwestycjach biomasowych dużej mocy. Planują je firmy energetyczne min.  Elelektrownia Dolna Odra, Połaniec, PAK w Koninie, Dalkia w Łodzi i Poznaniu. Jednocześnie firmy zajmujące się dostawami biomasy mają problemy z dotrzymaniem warunków dostaw, ponieważ rynek niezwykle szybko reaguje na prawo popytu i podaży, co przekłada się na ceny biomasy. Duże inwestycje biomasowe trudno byłoby zaliczyć do spełniających z(...)
»

Strefy przemysłowe(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Ustanowiony w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy P.o.ś. zakaz naruszania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, ma pewne wady. Powoduje m.in. powstawanie określonych kłopotów w sytuacji, gdy graniczą ze sobą tereny dwóch lub więcej zakładów, które obejmują instalacje powodujące podobnego rodzaju emisje, wzajemnie na siebie oddziałujące, gdzie rozdzielenie zakresu tych oddziaływań jest praktycznie niemożliwe.(...)
»