Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Projektowanie partycypacy(...)

Udział lokalnej społeczności w kształtowaniu terenów zieleni jest niezwykle cenny dla przeprowadzenia procesu projektowego i uniknięcia konfliktów w przyszłości. Jest jednak także wyzwaniem dla architektów krajobrazu, od których wymaga się coraz szerszej wiedzy i umiejętności w poszukiwaniu rozwiązań kompromisowych o szerokim spektrum pozytywnego oddziaływania. Korzystanie z innowacyjnych narzędzi i wdrażanie nowatorskich metod w kształtowaniu przestrzeni miejskich (...)
»

Standardy selektywnej zbi(...)

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje niesłabnące emocje i kontrowersje. W ostatnim czasie do Ministerstwa Środowiska wpłynęły kolejne petycje i apele o zaniechanie prac nad tym przedłożeniem. Przeciwko nowym zasadom segregowania odpadów protestują szczególnie gminy, które prowadzą na swym terenie tzw. dwupojemnikową segregację odpadów, gdyż nowy, wielopojemnikowy (...)
»