Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne – odp(...)

Pojęcie „paliwo alternatywne” występuje w polskim prawie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206). Znalazło się tam w grupie 19 „Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych” jako rodzaj odpadów o kodzie 19 12 10 „Odpady palne (paliwo alter(...)
»

Informator(...)

Pomorze chce OZE zamiast atomu Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez TNS Polska dla Fundacji Greenpeace Polska wskazują, że mieszkańcy Pomorza są przeciwni budowie elektrowni jądrowej w ich regionie i w Polsce. Aż 71% Pomorzan chce, żeby rząd zrezygnował z planów posiadania elektrowni jądrowej na rzecz inwestycji w OZE. W sytuacji wyboru pomiędzy elektrowniami wiatrowymi offshore a elektrownią jądrową aż 79% respondentów preferuje tę pierwszą inwestycję. (...)
»