Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Organizacja i technologia(...)

Segregacja, zbiórka, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią znaczący problem, zwłaszcza że zawiera on substancje niebezpieczne i jest szkodliwy dla środowiska. W systemie zbiórki tego rodzaju sprzętu swoją rolę odgrywa zarówno jego użytkownik, jak i zbierający. W myśl ustawy o zużytym e-sprzęcie zabronione jest jego wyrzucanie wraz z innymi odpadami. Przeciętny Kowalski, korzystający w domu np. z żelazka, po jego wyeksploatowaniu jest zobowiązany do odda(...)
»

Krok po kroku(...)

Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departamentu Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska przygotował multimedialną prezentację zatytułowaną „Inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Od pomysłu przez projekt do uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej”. Dzięki programowi można zdobyć ogólną wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Płyta ma walor informacyjno-edukacyjny. W sposób zwięzły i przejrzysty wskazano, w jaki sposób można u(...)
»