Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowa jakość – czyli o na(...)

Niemniej wyrażam przekonanie, że profesjonaliści będą w stanie sprostać tej sytuacji i przetrwają bez szwanku ten trudny okres. Pragnę również podkreślić, że z punktu widzenia Ministerstwa Gospodarki bardzo istotnym elementem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających do wykorzystywania lokalnych zasobów w celu wytwarzania energii elektrycznej i biogazu rolniczego ze źródeł odnawialnych. Tego typu inicjatywy lokalne umożliwią bowiem zwiększanie udziału energii pochodzącej z źródeł OZE(...)
»