Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling odpadów drzew(...)

Na początku lat dziewięćdziesiątych szacowano, iż przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej „produkował” rocznie około 350 kg odpadów komunalnych. Według tych samych szacunków, około 1% tej ilości przypada na poużytkowe odpady drzewne1. Na podstawie analiz cyklu życia wyrobów drzewnych, przeprowadzonych w poznańskim Instytucie Technologii Drewna, oblicza się, że w Polsce w skali roku może powstawać nawet 3 mln m3 takich odpadów2.(...)
»

Odpowiedzialność za szkod(...)

Odpowiedzialność jest ujęta w tych instytucjach prawnych ochrony środowiska, które są przedmiotem licznych kontrowersji w procesie praktycznego stosowania przepisów. To szczególnie ważne zagadnienie z punktu widzenia stosowania przepisów Prawa wodnego (P.w.). Dlatego konieczne jest wyjaśnienie ogólnego znaczenia pojęcia odpowiedzialności prawnej. Przez odpowiedzialność prawną W. Lang rozumie zasadę ponoszenia przez podmiot przewidzianych pra(...)
»