Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływ edukacji na zbiórkę(...)

Obserwując starania polskich mediów oraz przestrzeń miast i wsi, można zauważyć coraz liczniejsze działania edukacyjne na rzecz ekologii. Należy zadać sobie pytanie, co organizatorzy chcą w ten sposób osiągnąć? Skupiając się na akcjach dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), można dostrzec kilka powodów, dla których samorządy, firmy czy organizacje pozarządowe podejmują się organizacji tego typu przedsięwzięć.(...)
»

Informator - Kraj(...)

PIE o paliwach Wykorzystanie paliw odnawialnych, a także paliw pochodzących z procesów przemysłowych to tematy VII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Ekologii, które odbyło się 21 kwietnia br. w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 37 przedsiębiorstw z całego kraju. Zdaniem Izby, prawo niejednokrotnie utrudnia gospodarcze wykorzystywanie ubocznych produktów przemysłowych. Na przykład w górnictwie ujmowanie metanu, prowadzone w celu ograniczenia zagrożeń wybuc(...)
»