Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kłopoty z magnesami(...)

Urządzenia elektromagnetyczne poddane działaniu silnego zewnętrznego pola magnetycznego zaczynają działać wadliwie. Okoliczność tę wykorzystują często nieuczciwi klienci, którzy fałszują rzeczywiste wskazania takich urządzeń jak liczniki energii czy wodomierze, unikając opłat za faktyczne zużycie mediów. W licznikach tych wykorzystywane są magnesy stałe zbudowane np. z BaO2, SrO2, SmCo, Fe2O3. Złodzieje przy zakłócaniu ich pracy posługu(...)
»

Zielone dachy(...)

Rozwój społeczny i demograficzny prowadzi do zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni publicznej, a w szczególności obszarów zieleni na terenach zurbanizowanych. Zagęszczenie zabudowy, tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych oraz poszerzanie ulic powodują systematyczne uszczuplanie zasobów zieleni zlokalizowanej na rodzimym gruncie. Następstwem tego procesu jest ograniczenie infiltracji wód opadowych, pozbawieni(...)
»