Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stosowanie taryf przez pr(...)

W sentencji wyroku z 29 czerwca 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznał, iż pobieranie od wszystkich odbiorców opłaty za dostawę wody w tej samej wysokości, bez różnicowania na poszczególne grupy taryfowe, stanowi nadużycie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody na obszarze gminy. Praktyka ta, zdaniem Sądu, polega na stosowaniu nieuczciwych cen, i tym samym ogranicza konkurencję. Sąd, wydając przedmiotowe orzeczenie,(...)
»

Rola energetyki rozproszo(...)

Obecnie energetyka rozproszona odgrywa coraz większą rolę. Może pełnić funkcję zasilania awaryjnego, zasilania obiektów strategicznych, niezależnego źródła energii fabryk, kopalni, rafinerii itp. oraz może być wykorzystana jako rozwiązanie zapewniające dostarczenie energii elektrycznej do miejsc oddalonych od linii przesyłowych. Silniki tłokowe napędzające generato(...)
»