Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obniżanie oddziaływania n(...)

Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych praktykowane jest na dwa sposoby: albo przez spalanie odpadów bez ich wstępnego preparowania, w dużych, regionalnych instalacjach, albo przez spalanie wysortowanych i spreparowanych palnych frakcji odpadów w rozproszonych instalacjach energetycznych, takich jak przemysłowe i zakładowe elektrownie lub elektrociepłownie. Właściwie podczas wszystkich etap&oacut(...)
»

Trudna droga, ale słuszny(...)

Jesteśmy w przededniu ukazania się projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Ciążące na państwach członkowskich cele dotyczące ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wymagają podjęcia od nas zdecydowanych działań, w tym zmiany przepisów. Różne działania, jeden cel Procesy MBP to niewątpliwie bardzo trudna kwestia w sytuacji, gdy oczekiwania rynku i wiel(...)
»