Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora - Budowa i w(...)

Ważnym krokiem zmierzającym do porządkowania gospodarki odpadami w kraju jest fakt przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji przez Radę Ministrów – „Krajowego planu gospodarki odpadami”. Wytycza on strategię działań, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w planach gospodarki odpadami na szczeblu województw, powiatów i gmin. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań w krajowym planie przyjęto cztery zasady postępowania z(...)
»

Zmiany i modyfikacje – NP(...)

  Proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu założeń Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych okazał się bardzo inspirujący i zachęcający do dyskusji nad zakresem i kształtem tego dokumentu.   W jego wyniku wprowadzono szereg istotnych zmian. Przede wszystkim inny jest tytuł programu. Brzmi on teraz – Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).   (...)
»