Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kary pieniężne w świetle (...)

Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego. Podstawę do ich nakładania w obecnym stanie prawnym stanowi art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym karę wymierza się za: 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; (...)
»

Trzy kierunki zmian(...)

Ponad stu uczestników zgromadził kongres poświęcony finansowaniu inwestycji w ochronie środowiska ze źródeł pozabudżetowych, zorganizowany w dniach 27-29 września br. w Warszawie przez Coaching & Training Instytute. Kongresowi towarzyszyły warsztaty szkoleniowe na temat procedur tworzenia wniosków dotacyjnych na ochronę środowiska. Ciekawy referat, dotyczący przewidywanych zmian w funkcjonowaniu funduszy ochrony środowiska proponowanych w projektowanych nowelizacjach ustaw, zaprezentował Mar(...)
»