Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Programy czas kończyć(...)

W grudniu częściej niż zwykle zajmujemy się podsumowaniem minionego roku i snujemy plany na przyszłość. W ochronie środowiska, moim zdaniem, najważniejszym wydarzeniem jest ustawowy koniec wykonywania ponad trzystu powiatowych programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami i rozpoczęcie pisania opracowań gminnych. Dlaczego tak uważam? Ponieważ jest to zasadna próba uporządkowania polskiej „stajni Augiasza”. Szkoda, że nie ma restrykcji za brak wykonan(...)
»

Strefy ruchu uspokojonego(...)

Uspokojenia ruchu drogowego nie należy traktować wyłącznie jako redukcji prędkości tylko na wybranych ulicach(...)
»