Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka ściekowa z per(...)

Jerzy Gromiec Rozmowa z Markiem Jerzym Gromcem. przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, rozmawia Wojciech Dutka Panie przewodniczący, jak Krajowa Rada Gospodarki Wodnej oceniła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Krajowa Rada Gospodarki Wodnej zaopiniowała pozytywnie powyższy program, a w oficjalnym stanowisku w sprawie programu stwierdziła m.in. , że wraz z postępem jego wdrażania, będą mogły ulec uściśleniu dane uzyskane od pos(...)
»

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Ze względu na sposób pracy prasy tłokowe Bucher należą do grupy najefektywniejszych urządzeń w zakresie odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Ich konstrukcja i jakość sprawiają, że żywotność techniczna urządzeń wynosi ponad czterdzieści lat. Dowodzą tego liczne referencje. Producentem pras tłokowych jest firma Bucher Unipektin ze Szwajcarii, natomiast Proffico to jej dystrybutor na terenie Polski w sektorze komunalnym i przemysłowym. Pierwszymi inwestycjami w Polsce z wykorzystaniem(...)
»