Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Targi czystej energii(...)

Z Grzegorzem Turkiewiczem, wiceprezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich rozmawia Kacper Maćkowiak Już po raz czwarty w ramach listopadowych targów POLEKO odbędzie się Salon Czystej Energii. Wydaje się, że wpisał się on już na trwałe w formułę tych targów. Rzeczywiście, pomysł wydzielenia specjalnej ekspozycji, poświęconej wyłącznie energetyce odnawialnej okazał się strzałem w dziesiątkę. To nowoczesna formuła, odpowiadająca najnowszym światowym trendom. W c(...)
»

Informacje z zagranicy(...)

Oszczędzajmy zasoby Komisja Europejska przedstawiła wskazówki odnośnie korzystania z zasobów naturalnych. Tempo, w jakim je zużywamy, jest większe niż szybkość, z jaką mogą się one odtwarzać. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość zaopatrzenia w minerały, metale i energię. Wkrótce może również zabraknąć ryb, drewna, wody, żyznych gleb i innych surowców naturalnych. Wydajne korzystanie z zasobów pomoże zapewnić ich trwałość. Trudno jedn(...)
»