Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyrodniczy wymiar ustaw(...)

Przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wejdą w życie 11 września br. Wprowadzają szereg zmian, które wzbudzają zainteresowanie samorządów. Jakie zatem zmiany czekają nas w najbliższym czasie? Wydaje się, że największe zainteresowanie budzą możliwości uchwalania przez gminy przepisów dotyczących zarówno reklam zewnętrznych, niezależnych względem planów miejscowych, jak i nakładania stosownych opłat reklamowych(...)
»

Listy do redakcji(...)

Rada Miejska Wałcz Komisja Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Społecznego Obowiązująca od 27 czerwca 1997 roku Ustawa o odpadach, upoważnia samorząd do uchwalenia własnej uchwały o zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Śledząc nowelizowany, rządowy projekt ustawy o odpadach (udostępniony m.in. w Internecie), cieszy szereg zmian, które jeśli będą w(...)
»