Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O biogazie na konferencji(...)

O biogazie na konferencji Progress Group Ósma już konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która odbyła się w Warszawie 27 marca br., uzmysłowiła jej uczestnikom, co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i dała odpowiedź na pytanie, czy biogazownie są w stanie się rozwijać. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób, w tym przedstawicie samorządów lo(...)
»

Zezwolenie na odbiór odpa(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie dotyczy to tylko odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostały natomiast niezmienione ogólne zasady wydawania tych zezwoleń - ustalone nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz(...)
»