Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wnioski taryfowe – gdzie (...)

Wody Polskie analizują ponad 2400 wniosków taryfowych złożonych przez spółki wodociągowe. Do końca kwietnia wszystkie wnioski powinny zostać zaopiniowane, chyba że wymagały uzupełnienia.  Spółki zajmujące się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków miały do 12 marca złożyć wnioski taryfowe zawierające wysokość opłat za media w najbliższych trzech latach. Wody Polskie mają 45 dni na ich zaopiniowanie, chyba że dokumentacja wymaga uzupełnienia.  Początkowo Wody Pol(...)
»

Od redaktora(...)

Jesteśmy w ostatnim czasie świadkami ważnych zmian. Sejm uchwalił ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która zakłada, że stolica będzie jedną gminą na prawach powiatu, podzieloną na 17 dzielnic. Oznacza to całkowitą zmianę struktury administracyjnej miasta, dotychczasowe gminy zostaną przekształcone w dzielnice. Jednym z argumentów, zwolenników tego pomysłu, była możliwość uzyskania oszczędności. Otóż pozostawienie dwóch szczebli samorządu sprawi, że w Warszawie będzie o około 300 radny(...)
»