Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tryskające atrakcje(...)

Własnymi siłami Z okazji 680-lecia nadania praw miejskich miastu Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) 24 maja br. w centrum miasta uruchomiono fontannę. Koszt jej budowy wyniósł 18,8 tys. zł. Projektantem, wykonawcą oraz jednym ze sponsorów jest firma GKL Leszek Kopiczyński z Nowego Miasta Lubawskiego. Inwestycję sfinansowali również przedsiębiorcy z ter(...)
»

Odpady alternatywą dla wę(...)

Wytyczne Unii Europejskiej w kwestii polityki energetycznej zakładają stopniowe zmniejszanie dominacji węgla w Polsce. Ciepłownictwo systemowe, w blisko 75% oparte na węglu, bierze pod uwagę również alternatywne źródła ciepła. Czy w przyszłości odpady mogą choć w części zastąpić węgiel? Jak się okazuje śmieci mogą być łakomym kąskiem dla ciepłownictwa. Możliwość skojarzonego wytworzenia 18 MW mocy cieplnej i 5 MW mocy elektrycznej daje 100 tys. ton spalanych odpadó(...)
»