Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Syreni śpiew kompromisu(...)

Skłonność do kompromisu cechuje ludzi inteligentnych. Rzecz w tym, że proponowane nam kompromisy są iluzją, choć wielu naszych kolegów dało się uwieść tej syreniej melorecytacji. Doceniając rolę projektodawcy w modyfikacji zapisów art. 12 dyrektywy klasycznej, w szczególności zastąpienie „wyłączenia” z Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) „wolną ręką” (jednak) w trybie P.z.p. Zwracamy uwagę na to, że są to jednak zapisy niepełne, pozbawione realnej siły „odstraszania(...)
»

Umocnić rolę samorządu(...)

W tym roku Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 26 kwietnia w Mikołajkach. Zgromadzenie obdarzyło zaufaniem obecny Zarząd i przyjęło sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego za ubiegły rok, jednogłośnie udzielając mu absolutorium na rok 2013. Dorocznemu spotkaniu sprawozdawczemu towarzyszyła zorganizowana przez Izbę, we współpracy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania z Morąga oraz Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi(...)
»