Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozszerzona odpowiedzialn(...)

Jest jedną z podstawowych zasad kształtujących odpowiedzialność podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami. Na jej podstawie producenci poszczególnych dóbr są odpowiedzialni za zebranie i zgodne z wymogami ochrony środowiska zagospodarowanie odpadu powstałego z wytworzonego przez nich produktu. To wąskie rozumienie tego pojęcia. Jeżeli natomiast spojrzeć szerzej, zasada ta dotyczy nie tylko etapu zagospodarowania odpadu, ale też(...)
»

Najlepsza w Europie! (...)

Bielsko-Biała, jeden z najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), od wielu lat działa na rzecz ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania energii. Działania te po raz kolejny zostały docenione, a miasto zajęło pierwsze miejsce w konkursie o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (European Public Sector Award – EPSA 2013), przyznawaną przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Zgłoszony projekt pn. Kampania edukacyjno-promocyjna „(...)
»