Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pompy w systemach kanaliz(...)

Ścieki dzielimy zwykle na dwie podstawowe grupy: komunalne i deszczowe. Pierwsze są efektem zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i wytwarzane w procesach technologicznych w zakładach przemysłowych. Drugie natomiast pochodzą z odwadniania powierzchni ulic, placów, dachów itp. Podstawowym sposobem odprowadzania ścieków są grawitacyjne systemy kanalizacyjne. Takie odprowadzanie uwarunkowane jest odpowiednim zagłębieniem rurociągów ulicznych. W przypadku obiektów położonych poniżej(...)
»