Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zgoda konserwatora zabytk(...)

Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w tym również wchodzącej w skład wpisanego do rejestru zabyt(...)
»