Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kto pyta, nie błądzi(...)

W roku bieżącym będziemy kontynuować współpracę z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich. Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi udzielone przez redakcję FWDP, po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem. (red.) Czy Zakład Usług Komunalnych może zabronić mi pociągnięcia wodociągu o przekroju Ø 63 (taki wystarcza do zasilenia 4 gospodarstw), reszta to działki urzędu miasta, który nie chce nic dołożyć, a wymagające przekroju Ø 150? M(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Kwestia dopuszczalności uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego nadal bez rozstrzygnięcia Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt(...)
»