Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

– możliwości praktycznych wdrożeń w warunkach polskich Bożena Grad W Polsce przedsiębiorstwa transportowe występują w trzech formach zarządzania: samorządowej, cywilno-osobowej oraz kapitałowej. Publiczne formy przedsiębiorstw reprezentowane są w głównej mierze przez własność państwową oraz komunalną. Do tej właśnie grupy należą przedsiębiorstwa pasażerskiego transportu miejskiego. Realizują one w swojej misji obok celów gospodarczych cele publiczne, zapisane u(...)
»

Luka w prawie?(...)

Termin „niska emisja”, mimo że jest powszechnie używany w dyskusji na temat jakości powietrza, nie jest zdefiniowany ani w unijnym, ani w polskim prawie środowiskowym. Nie oznacza to jednak, że za zanieczyszczanie w ten sposób atmosfery nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. W niektórych aktach prawnych pojawia się, co prawda, pojęcie „niska emisja”, ale odnosi się ono nie tyle do źródła emisji, ile do jej jakości – np. niska emisja CO2, pojazdy o nisk(...)
»