Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Żółte i czerwone Klub PO zgłosił 22 stycznia br. w Sejmie poprawki do projektu nowelizacji Prawa energetycznego, przedłużające do końca 2018 r. system wsparcia dla instalacji energetycznych pracujących w kogeneracji (żółte i czerwone certyfikaty). Certyfikat nr 1 W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) otrzymały świadectwo efektywności energetycznej, czyli tzw. (...)
»

Nowoczesne schroniska dla(...)

Podgrzewane budy dla psów, sportowy sprzęt do ćwiczeń oraz rekreacyjne stawy – te pionierskie rozwiązania już niedługo zaczną się kojarzyć z polskimi azylami dla zwierząt. Czy budowa innowacyjnych obiektów o niskich kosztach eksploatacji stanie się krokiem milowym w walce z bezdomnością psów i kotów? Z obowiązującej obecnie ustawy o ochronie zwierząt wynika, że wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz zapewnienie im opieki jest zadaniem własnym gminy. – Na gmina(...)
»