Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Elektrownie jądrowe w Pol(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Na posiedzeniu Rady Ministrów 22 grudnia 2004 r. rząd omówił „Założenia polityki energetycznej do 2005 r.” oraz zaakceptował ich treść. Dokument został opracowany przez Zespół ds. Polityki Energetycznej monitorujący działania w sektorze paliwowo-energetycznym. Najwięcej kontrowersji budzi propozycja wybudowania w Polsce elektrowni jądrowych. Przedstawiciele rządu argumentują: „Z wymogów ekologicznych wynika (...)
»

Narodowe czy unijne strat(...)

Polska znajduje się w czołówce krajów unijnych, które podjęły konkretne działania dotyczące określenia narodowych strategii przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w horyzoncie do 2050 r. Tylko kilka krajów przyjęło już strategie w tym zakresie, a wiele państw nawet nie zaczęło prac w tym zakresie. Warto przypomnieć, że założenia do polskiego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały już przyjęte przez Radę Minist(...)
»