Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Celem artykułu jest krótkie scharakteryzowanie liczebności i statusu przydomowych oczyszczalni ścieków w trzech krajach UE: Francji, Niemczech oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  W każdym z tych państw liczba POŚ-ów jest większa niż w Polsce i były one tam stosowane znacznie wcześniej niż u nas. Dlatego też możemy i powinniśmy korzystać z doświadczeń firm oraz urzędów zagranicznych, które uporały się już z wieloma problemami, w Po(...)
»

Marketing w warunkach mon(...)

Firmy z branży wodno-kanalizacyjnej działają w sytuacji tzw. monopolu naturalnego. Jakie ma to znaczenie dla prowadzonych przez nie działań marketingowych? Monopol naturalny to specyficzne zjawisko w gospodarce. W dużym uproszczeniu oznacza, że produkt czy usługa są dostarczane na rynek przez jedną firmę. Nie występuje klasyczne zjawisko konkurencji, przy czym monopol naturalny wynika nie tyle z legislacyjnych barier ograniczających możliwość powstawania nowych podmiot(...)
»