Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

POLEKO czas zacząć(...)

W internetowym słowniku języka polskiego PWN hasło „targi” jest wyjaśnione jako „wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji”. Po dodaniu przymiotnika „ekologiczne”, okaże się, że jest to wystawa krajowa lub międzynarodowa, dająca przegląd eksponatów z dziedziny ochrony środowiska. Jednak chcąc w ten sposób opisać tegoroczn(...)
»

Kodeks postępowania admi(...)

Zmiany te dotyczą m.in. postępowania odwoławczego związanego z możliwością zakwestionowania przez stronę niekorzystnej dla niej decyzji organu I instancji w toku postępowania administracyjnego. Istotną nowością jest także wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) przepisów dotyczących nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Zmiany w odwołaniach Pierwszą ze zmian odnoszących się do postępowania odwoławczego jest stw(...)
»