Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozporządzenie o bateriac(...)

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666) zawarto 25 upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzeń, w tym 21 obligatoryjnych, oraz 2 upoważnienia fakultatywne dla ministra właściwego do spraw gospodarki. Rozporządzenia można podzielić na akty prawne dotyczące: Ø wymagań technicznych dla baterii i akumulatorów – 2, Ø wymagań w zakr(...)
»

Różnorodność orzeczeń sąd(...)

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce rozpoczął się czas myślenia i inwestowania na rynku OZE, w tym szczególnie w sektorze energetyki wiatrowej. W naszym kraju aż roi od realizowanych lub przygotowywanych projektów farm wiatrowych. Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawy, Wielkopolska czy Podkarpacie – wyścig o zagwarantowanie sobie atrakcyjnych nieruchomości pod budowę wiatraka trwa na dobre. Najlepszym przykładem niech będzie województwo pomorskie, o (...)
»