Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Topola – uprawa energetyc(...)

Biomasa i uprawy energetyczne są przykładami źródeł energii odnawialnej wzbudzającymi najmniej kontrowersji. Jak dotąd nie odnotowano protestów przeciwko plantacji energetycznej czy kotłowni na biomasę. Dlaczego zatem tak mało zakłada się plantacji roślin tego rodzaju? Czy na pewno powodem są wyłącznie koszty?   Recepta na zastój plantacji Po kilku latach obecności w Polsce upraw roślin energetycznych można (...)
»

Kryteria dopuszczenia odp(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Opracowanie kryteriów i procedur przyjmowania odpadów na składowiskach, które znalazły się w decyzji Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 2002 r. (decyzja nr 2003/33/EG – Dziennik Urzędowy Unii nr L 011 z 16. 01. 2003 r. str. 27), zostało zapowiedziane już w Dyrektywie składowiskowej 1999/31/UE z 26 kwietnia 1999 r. Wtedy, jednocześnie z Dyrektywą, ukazały się jako Aneks II tylko ogólne wymagania odnośnie kryteriów i procedur(...)
»