Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe płatności do roślin(...)

Od 2007 r. rolnicy uprawiający rośliny na cele energetyczne mogą otrzymywać dopłaty do powierzchni zajętej pod te uprawy – pod warunkiem spełnienia określonych warunków programu. Taka możliwość powstała wskutek zmiany przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. Rozporządzenie Rady nr 2012/2006, które zmieniło te przepisy, zostało opublikowane 29 grudnia 2006 r. Rolnikom, którzy prowadzą uprawę roślin energetycznych, przysługuje płatność w (...)
»

Restytucja ekologiczna(...)

Przy rozpoznaniu zaburzeń w funkcjonowaniu środowiska naturalnego rolą architektów krajobrazu jest zaproponowanie odpowiednich rozwiązań w ramach restytucji ekologicznej. Degradacja i niszczenie siedlisk naturalnych postępują na naszych oczach w zastraszającym tempie. Każdy nowo wznoszony budynek nie tylko wpływa na estetykę otoczenia, ale także zmienia warunki wodne i glebowe. Pokrywanie gruntu nawierzchniami nieprzepuszczalnymi dla wody, regulowanie cieków wodnych(...)
»