Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie elektroodpada(...)

Statystyki podają, że każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarza przeciętnie ponad 500 kg odpadów rocznie, czego ok. 17-20 kg to odpady elektryczne i elektroniczne. Nieprzetworzone negatywnie oddziałują na ludzkie zdrowie i środowisko. Z tego względu zarządzanie tymi odpadami jest bardzo ważne, a wręcz konieczne. Po przystąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 stycznia 2007 r(...)
»

Rewitalizacyjna homeopati(...)

Współczesne, coraz bardziej zglobalizowane procesy rozwoju nasilają zróżnicowanie potencjałów gospodarczych miast w skali globalnej i krajowej. Globalizacja sprawia, że rośnie znaczenie metropolii kosztem miast średnich i małych. Praktycznie na całym świecie mówimy o potrzebie aktywnej polityki regeneracyjnej miast. Brak tego typu działań może powodować napięcia polityczne. W Polsce metropolizacja przestrzeni i towarzyszące temu p(...)
»