Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów - Inwestycje"

Polecane artykuły:

Sprzeczne zapisy(...)

  Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw za nami. Na spotkanie, które odbyło się 1 marca br., przybyli liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowanych kreowaniem zmian, na rzecz efektywnego systemu gospodarki odpadami. Dyskusja na temat rozpatrywanego projektu była burzliwa i bardzo ciekawa. Krajowa Izba Go(...)
»

Polska Liga Mistrzów OZE (...)

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” rozpoczęło realizację trzyletniego projektu „Liga Mistrzów OZE”, finansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy. Projekt ma przede wszystkim na celu promocję gmin wykorzystujących odnawialne źródła energii, a zwłaszcza wskazanie i promowanie 30 gmin wiodących jako wzorcowych. Zmierza także do zachęcenia gmin do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów alternatywnych źr&oacut(...)
»