Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Gdzie są kierowane odpady(...)

Ze względu na zakres świadczonych usług Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska i koncentruje się na ich ponownym wykorzystaniu. Ponieważ posiada własne instalacje zagospodarowania odpadów, jest w stanie kontrolować niemal każdy kilogram odebranych odpadów. A dokąd one trafiają? Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z wiodących metod zagospodarowania odpadów, którą charakter(...)
»

Środowisko non profit(...)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa o obowiązku gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej to bez wątpienia ustawy, których celem nadrzędnym jest ochrona środowiska naturalnego. Ochrona zabezpieczająca środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem go przez odpady powstające z opakowań. Celem tych ustaw jest, po pierwsze, ograniczenie masy opakowań wprowadzanych na rynek, po drugie, zmniejszeni(...)
»