Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Cywilizowane partnerstwo (...)

Wojciech Janka Reaktywacja instytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. i przyjęte w związku z tym rozwiązania prawne nadały gospodarce komunalnej ponownie charakter podmiotowy. W tym ujęciu gospodarka ta obejmuje całokształt spraw publicznych należących do kompetencji samorządu terytorialnego. Nie stanowi ona układu zamkniętego i podlega wpływom otoczenia (region, kraj, zagranica). Siłą rzeczy w jej obrębie zachodzą przekształcenia wynikające z różnych przesłanek. Prze(...)
»

Czy musi być rewolucja?(...)

 „Przegląd Komunalny” kontynuując podjętą w marcu br. inicjatywę w zakresie prowadzenia „Śniadań branżowych” we wrześniu zorganizował drugie takie spotkanie. Ponownie tematyka oscylowała wokół gospodarki odpadami komunalnymi. Tym razem dotyczyła jednak zmian w systemie – po tym, jak kompetencje w zakresie opracowania założeń jego reformy przejął resort środowiska, uznaliśmy za celowe, aby spotkać się i podyskutować o oczekiwaniach, nadziejach,(...)
»