Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Zbieranie i transport odp(...)

Zbieranie i transport odpadów to rodzaje działalności nazywanej przez Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) „gospodarowaniem odpadami”. Ustawa pojęcie to rozumie szeroko, obejmując nim zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także nadzór nad tego rodzaju działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania. Temin „nadzó(...)
»

Dyskusja nad ostateczną(...)

W dniach 1-2 kwietnia odbyła się w Brukseli coroczna europejska konferencja poświęcona tematyce gospodarki odpadami opakowaniowymi w Europie. Tegoroczna konferencja poświęcona była nowelizacji Dyrektywy Unii Europejskiej 94/62, która w dyskutowanym kształcie będzie miała kolosalne znaczenie dla systemów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w (...)
»