Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Troska o czyste powietrze(...)

Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Głównym przekazem projektu jest ukazanie piękna polskiego środowiska i jego(...)
»

Punkt konsultacyjny TANIE(...)

To było do przewidzenia. Podwyżki artykułów ropopochodnych, kosztowne emerytury górników i ceny rosyjskiego gazu powiązane z cenami ropy naftowej musiały wzbudzić zainteresowanie biomasą jako źródłem ciepła. W Polsce to jedyne liczące się źródło energii odnawialnej i w dodatku stosunkowo tanie. Trzeba je tylko rozpropagować. Właśnie w tym celu Zarząd Polskiej Izby Biomasy powołał do życia projekt pod nazwą Punkt konsultacyjny TANIEGRZANIE (nazwa pisana razem jako wyróżnik marketingowy). (...)
»