Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Lekcja dialogu(...)

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest jednym z ważniejszych wyzwań, które stoją przed firmami, działającymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak rozmawiać z klientami oraz pracownikami firmy? Jak komunikować społeczeństwu kwestie związane z ochroną środowiska? – Dialog z kluczowymi interesariuszami jest nie tylko sposobem na to, by rozwiązywać jakieś doraźne problemy, ale także by wymieniać się poglądami w celu budowania wa(...)
»

Edukacja ekologiczna w Mi(...)

W Polsce za realizację edukacji ekologicznej w formalnym procesie kształcenia odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast Ministerstwo Środowiska prowadzi tzw. edukację nieformalną (pozaszkolną), której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej. Ma ona charakter ogólnopolski i adresowana jest do wszystkich mieszkańców naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Za działania te odpowiada Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społeczn(...)
»