Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Sposób na ograniczenie em(...)

Realizowany od 2004 r. Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) jest projektem dofinansowywanym i nadzorowanym przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), który zaaprobował go w ramach działań mających na celu ochronę klimatu Ziemi. Zakończenie projektu przewidziano na 2009 r. Cel i spodziewane efekty Celem projektu jest ograniczenie krajowej emisji gazów cieplarnianych, związanej z produkcją energii elektrycznej, dzięki (...)
»

Od redaktora(...)

– Bardzo wiele energii poświęcę sprawie odpadów. Chcę zapewnić samorządom władztwo nad odpadami – mówił w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim podczas przyjmowania nominacji nowy szef resortu środowiska, prof. Andrzej Kraszewski. Zaznaczył, że chce zbudować „ramy systemowe, które umożliwią samorządom nowoczesną i zgodną z normami unijnymi i racjami ochrony środowiska gospodarkę odpadami”. Dodał, że n(...)
»