Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Mały, ale bolesny problem(...)

Gospodarka odpadami to system, w którym czasami z pozoru małe elementy mogą mieć istotny wpływ na całość. Jednym z takich trudnych elementów są odpady niebezpieczne i problemowe wytwarzane w gospodarstwach domowych Gminy lub ich związki wspólnie z instalacjami regionalnymi organizują i eksploatują system, ponosząc także odpowiedzialność za jego efektywne działanie. Jednym z istotnych problemów w zakresie gospodarki odpadami, z którym od lat borykają się zarówno mies(...)
»

Konsekwencje zastosowania(...)

Cz. II Konsekwencje zastosowania polskich przepisów Polskie przepisy dotyczące spalania i współspalania odpadów – mimo nieco odmiennej redakcji – nie różnią się zasadniczo od omówionych w części pierwszej artykułu przepisów dyrektywy 20010/57/UE. W art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach odnajdujemy trzy kluczowe definicje. Dotyczą one pojęć: „spalarnia odpadów”, (...)
»