Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Nowe rozwiązanie technolo(...)

W produkcji energii z biomasy ważnym i aktualnym zagadnieniem jest rozwijanie nowych technologii oraz poszukiwanie tanich źródeł surowca. Jednym z nich może być masa roślinna z ekstensywnie użytkowanych łąk, objętych często różnymi formami ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze. Biomasa z tego typu łąk nie nadaje się do żywienia zwierząt ze względu na niską jakość paszową. Przy jej wykorzystywaniu nie występuje konflikt społeczny związany z przeznaczaniem sur(...)
»

Punkt konsultacyjny TANIE(...)

To było do przewidzenia. Podwyżki artykułów ropopochodnych, kosztowne emerytury górników i ceny rosyjskiego gazu powiązane z cenami ropy naftowej musiały wzbudzić zainteresowanie biomasą jako źródłem ciepła. W Polsce to jedyne liczące się źródło energii odnawialnej i w dodatku stosunkowo tanie. Trzeba je tylko rozpropagować. Właśnie w tym celu Zarząd Polskiej Izby Biomasy powołał do życia projekt pod nazwą Punkt konsultacyjny TANIEGRZANIE (nazwa pisana razem jako wyróżnik marketingowy). (...)
»