Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Zaopatrzenie w wodę i odp(...)

Minął rok od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747, weszła w życie 14.01.2002 r.). Ustawa jest dokumentem, którego jednym z celów było doprecyzowanie procedur, jakie winny być zastosowane przez gminy dla realizacji jednego z najważniejszych ich zadań własnych, którym jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (art. 2 ust. 1). Przyjrzyjmy się, jak wyrażone w ustawie zadania, po roku(...)
»

(...)

Polskie gospodarstwa domowe wciąż konsumują bardzo dużo energii. Budynki sprzed wojny cechuje trzykrotnie, a te powstałe w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i nawet dziewięćdziesiątych – dwukrotnie wyższa energochłonność w porównaniu z budynkami współczesnymi. Największy procent konsumowanej energii to, oczywiście, ciepło. W celu poprawy efektywności energetycznej niezbędne są termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła połączona z usprawnieniem instalacji grzewczych.(...)
»