Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Zalążki polskiej myśli „o(...)

  Ten pierwszy okres ochrony przyrody, zwany konserwatorstwem lub zabytkoznawstwem przyrodniczym, miał na celu ochronę pojedynczych obiektów przyrodniczych (najpierw zyskały one miano zabytków, a następnie pomników przyrody) oraz pewnych gatunków roślin i zwierząt. W owym czasie Polska była pozbawiona własnej państwowości, co nie znaczy, że światowy ruch na rzecz ochrony przyrody nie znalazł odzwierciedlenia równie(...)
»

Co jest błędem, a co tylk(...)

W stosowanym do niedawna podejściu do bilansowania wody w budynkach mieszkalnych różnica wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy lokalowych nazywana była błędem. Niesłusznie. Nowy sposób bilansowania wody w budynkach mieszkalnych opiera się na standardowym bilansie Międzynarodowej Organizacji ds. Wody (ang. International Water Association – IWA). Bilans IWA zapewnia jednolite podejście i metodologię określania jego składników. W ten sam sposób bilansuje(...)
»