Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Planowane moce w projekta(...)

Według danych Instytut Energetyki Odnawialnej, w latach 2008-2016 pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych, tj. ENEA Operator, ENERGA Operator, PGE Dystrybucja i TAURON Dystrybucja oraz RWE, wydało łącznie 1529 warunków przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,5 GW. Choć wydane dla instalacji PV warunki przyłączenia to zaledwie 10% ogólnej mocy w porównaniu do farm wiatrowych, to jednak należy podkreślić, że planowane moce(...)
»

Gra w kolory(...)

No to mamy grę w kolory. Nie milkną spory wokół in house i zawartości KPGO, a już pojawił się kolejny temat do sporów. Ma się ukazać (a może już się ukazało) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, stanowiące wypełnienie zapisów art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). W dyskusji na ten temat ścierają się poglądy zwolenników i przeciwników narzucania gminom standardów w tym zakre(...)
»