Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Nowości branżowe(...)

Karton z certyfikatem Karton PankaPlex, zaprojektowany i stosowany do produkcji naczyń jednorazowych, otrzymał certyfikat potwierdzający możliwość kompostowania gramatur pomiędzy 190 a 240 g/m2. Testy zostały przeprowadzone przez Laboratorium ISEGA, zgodnie z normą europejską EN 13432, określającą program testowy, jak również warunki oraz kryteria oceny, które muszą spełniać opakowania nadające się do kompostowania. Z badań wynika, że kartony PankaPlex ul(...)
»

Wsparcie termomodernizacj(...)

W latach 2016-2020 będziemy mieli w Polsce do wydania niemal 7 mld złotych na wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych. Środki, zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej, będą wydatkowane wg kryteriów ustalanych przez instytucje zarządzające programami, tzn. BGK, NFOŚiGW, Urzędy Marszałkowskie oraz WFOŚiGW. Wobec rosnących wymagań od strony darczyńców, takich jak przeprowadzanie głębokiej modernizacji budynków, uwzględniającej wprowadzanie odnawialnych źróde(...)
»