Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

RI-PPP-OK w Raciborzu Cz.(...)

RI-PPP-OK w Raciborzu Cz. I Liczący 53 tys. mieszkańców Racibórz posiada sprawnie zorganizowany system zbiórki i składowania odpadów komunalnych, dysponuje też nowoczesnym składowiskiem odpadów. Kiedy władze miasta zaczęły rozważać możliwość rozszerzenia działalności składowiska o procesy MBP, wśród kilku możliwych metod realizacji przedsięwzięcia pojawił się wariant partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP i konces(...)
»

Od redakcji(...)

„Nie bądźmy obojętni, nie pozwólmy, by zarządcy i dozorcy zamiast odgarniać śnieg, sypali sól. Wszyscy spróbujmy zadbać o otoczenie naszych domów.” – to apel Agnieszki Szulc, która w tym wydaniu w artykule „Po drugie – chronić” (str. 35) porusza problem sypania soli na jezdnie. I nie chodzi tu tylko o niszczenie roślin przez rozprzestrzeniający się aerozol solny, ale również o uszkadzanie nawierzchni, s(...)
»