Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Odpadowa stagnacja(...)

Mijają kolejne miesiące zastoju w gospodarce odpadami, a przedtem nie były dostrzegane zgłaszane uwagi o możliwości zaistnienia obecnej sytuacji. Wiele zakładów z branży gospodarki odpadami, które ograniczają masę składowanych odpadów, a tym samym wypełniają zobowiązania Polski, zostało pozostawionych bez pomocy państwa. Utrata miejsc pracy w zlikwidowanych zakładach nie interesuje resortu środowiska, za bezrobocie odpowiedzialny jest inny minister, i to on m(...)
»

Kropla świata(...)

Nie tylko z morza Aż 46 stacji odsalania wody funkcjonuje w amerykańskim stanie Teksas. Ciekawostką jest fakt, iż żadnej z nich nie zlokalizowano nad brzegiem Zatoki Meksykańskiej, a wszystkie znajdują się w głębi lądu i odsalają słonawą wodę zarówno z podziemnych, jak i powierzchniowych zbiorników. Wskutek trudności z dostępem do świeżej, słodkiej wody pitnej południowe stany USA szukają nowych, wcześniej niewykorzystywanych źródeł. Woda słonawa, choć zawiera znacz(...)
»