Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Budżetowanie w ZWiK w Rac(...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu przekształcił się z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego w 2006 r. i został od razu rzucony na głęboką wodę, ponieważ powierzono mu realizację wielkich inwestycji, współfinansowanych z funduszy unijnych. Efektem tego było zrealizowanie bardzo wielu zadań, w tym budowa blisko 70 km sieci kanalizacji sanitarnej i nowego ujęcia wody, a także modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. W wyniku rea(...)
»

Uszkodzony pojazd a odpad(...)

W wyrokach NSA krystalizuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą uszkodzony pojazd może być uznany za odpad wówczas, gdy nie nadaje się do użytkowania w dotychczasowy sposób. Dodatkowo stopień jego zużycia oraz zakres i charakter uszkodzeń powodują niemożność przywrócenia jego stanu technicznego do stanu umożliwiającego dopuszczenie do ruchu drogowego. Najnowszym przykładem tego rodzaju orzeczeń jest wyrok NSA z 9 października 2012 r. (I(...)
»