Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Termomodernizacja dla sam(...)

Sześć lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Reformy ustrojowe lat 90. spowodowały przekazanie w ręce samorządów lokalnych szeregu nowych zadań i wiążących się z tym obciążeń finansowych. Ustawa o samorządzie gminnym1 mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności gminy. Nałożenie tych obowiązków przez ustawodawcę wiąże się m.in. z koniecznością (...)
»

Monitoring i zarządzanie (...)

Monitoring sieci wodociągowej jest narzędziem mającym służyć stałej kontroli warunków panujących w systemie dystrybucji wody. Postęp technologiczny doprowadził do rozwoju systemów automatyzacji oraz zdalnych systemów przekazu danych, które znajdują zastosowanie w procesie monitoringu pracy sieci wodociągowej. Monitoring natężenia przepływu i ciśnienia w systemie dystrybucji wody jest niezbędny do nadzorowania i eksploatacji. Jego wdrażanie skutkuje nowymi rozwiązan(...)
»