Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Celem V sesji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON było przedstawienie doświadczeń i ukazanie istotnych elementów dotyczących realizacji projektów związanych z ochroną środowiska (w szczególności w sektorze gospodarki odpadami) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP zostały zaprezentowane z różnych perspektyw – z punktu widzenia zarówno podmiotów pełniących w projektach funkcję doradcy prawnego, finansowego i technicznego dla(...)
»

Zimokwiat wczesny(...)

Rok 2012 będzie poświęcony niektórym mało znanym krzewom ozdobnym. Uprawiane są one u nas bardzo rzadko bądź z powodu braku ich popularyzacji oraz w wyniku trudności z nabyciem i dużej wrażliwości na mróz. Jednak ze względu na walory ozdobne i właściwości biologiczne zasługują na krótkie przedstawienie w „Zieleni Miejskiej”. Wybór rodzajów i gatunków – tak jak każdy wybór – jest subiektywny. Zdecydowana większość gatunk&(...)
»