Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ocena oddziaływania na śr(...)

Jedną z najistotniejszych zasad ochrony środowiska naturalnego jest zasada prewencji. O wiele korzystniejsze i tańsze jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń niż późniejsze próby przeciwdziałania skutkom niekorzystnej ingerencji w środowisko. Podstawowym instrumentem realizacji tej zasady jest ocena oddziaływania na środowisko (o.o.ś.), która dotyczy również inwestycji sektora energetycznego. Zarówno na etapie przygotowywania dokumentów planistyczno-strategicznych(...)
»

Hybrydowe systemy grzewcz(...)

Jednym z ważniejszych elementów programu inwestycji w fazie opracowania przez architekta jej koncepcji powinno być dążenie do osiągnięcia jak najniższego wskaźnika energochłonności. Wskaźnik 50 W/m&sup2 jest już standardem w krajach Unii Europejskiej. Naszego architekta (statystycznego) interesuje niemal wyłącznie oporność cieplna przegród budowlanych i stolarki okiennej, tzn. współczynnik „k” przenikania ciepła. Nowa inwe(...)
»