Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyłącze i nie tylko(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od wielu lat zabiegała o zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2015 r. poz. 139), która obowiązuje od czerwca 2001 r. W tym czasie wiele zmieniło się w otoczeniu prawnym i w samej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W efekcie najistotniejsza dla działania sektora ustawa po prostu zdezaktualizowała się. Dlatego wodociągowcy z nadzieją przyjęli inicjatywę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które podj(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Ustalenie opłaty za postój jest obowiązkowym elementem uchwały rady gminy dotyczącej ustanowienia strefy płatnego parkowania (SPP) Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.454.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 27 grudnia 2016 r. (Dz. (...)
»