Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umieranie przez spalanie(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może stać się wybawieniem dla wszystkich, którzy do tej pory musieli cierpliwie znosić spalanie przez swoich sąsiadów odpadów w domowych piecach – jeśli tylko wójt, burmistrz czy prezydent miasta podejdzie odpowiedzialnie do swoich nowych obowiązków. Ustawa rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące sposobów prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania pr(...)
»

Gminy zaoszczędzą na ener(...)

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą zapewnić spektakularne rezultaty. Potwierdziły to doświadczenia polskich szkół podstawowych należących do Sieci 50/50. Średnia wysokość oszczędności energii w skali roku wyniosła w nich ponad 6%. Najwięcej zaoszczędziła SP nr 13 w Bielsku-Białej – w sumie ponad 50 tys. zł. Imponujące efekty, jakie osiągnęli uczniowie, realizując ambitne zadanie zbadania i ograniczenia zużycia energii w swoich szkołach, zachęciły do wdrażania metodologii 50/50 w(...)
»