Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unieważnienie postępowani(...)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia chociażby jednej z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do przesłanek tych zaliczamy m.in. sytuację, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie jest to jednak taka sama kwota jak ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia, ta bowiem odzwierciedl(...)
»

Zakupy grupowe...(...)

Jesteśmy o rok starsi. Ale czy mądrzejsi? O to zakładać się nie będę. Pewnie wielu z nas ma jakieś postanowienia noworoczne i zapewne wiele z nich szlag trafi albo już minął zapał do ich realizacji, tak jak sylwestrowy kac. Czy warto w ogóle podejmować takie wyzwania? To zależy od tego, czy ktoś jest z natury optymistą czy pesymistą. Pomimo że z natury jestem dość leniwy (a lenistwo, jak wiemy, jest rękojmią zdrowia), uważam, że warto jakieś postanowienia uwzględnić. Niekoniecznie noworoczne,(...)
»