Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszar oddziaływania obie(...)

W trakcie lokalizowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju obiektów pojawia się problem ich oddziaływania na środowisko i obszaru objętego takim oddziaływaniem. Pojęcie „obszar oddziaływania” na gruncie przepisów o ochronie środowiska nie zostało jednak zdefiniowane. Pojęcie „obszar oddziaływania obiektu (budowlanego)” używane jest natomiast w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz.1118), przede wszystkim w konte(...)
»

Budownictwo niskoenergety(...)

Trzecia edycja Ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej „Niskoenergetyczne budownictwo mieszkaniowe i biurowe”odbyła się 2 kwietnia br. w Poznaniu. Temat przewodni spotkania stanowiło projektowanie i budowa w świetle nowych przepisów. Opiekunem naukowym obrad był prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej. Konferencja zorganizowana została pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, prof. dr hab. inż. Adama Hamrola, r(...)
»