Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nasze działania przynoszą(...)

O tym, jak skutecznie prowadzić gospodarkę komunalną, jak ważna dla nowych przedsięwzięć jest umiejętność współpracy oraz co dzięki woli i determinacji można osiągnąć, z Arkadiuszem Słowińskim, burmistrzem Lubania, rozmawia Tomasz Szymkowiak.   Nie da się ukryć, że tutejsze okolice są wyjątkowo urokliwe. Zastanawia mnie, co dla Pana oraz wszystkich samorządowców jest tu najważniejsze: ochrona środowiska, gospodarka komunalna czy może coś zupeł(...)
»

Od redaktora(...)

Wita nas kolejna wiosna i wiosenne porządki. A jest co sprzątać. Widać to m.in. po inicjatywach podejmowanych przez liczne samorządy. Również prawodawcy widzą potrzebę porządkowania przepisów. Świetnym tego przykładem jest wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Zgodnie z nim, pracownicy samorządowi powinni być regularnie poddawani okresowym ocenom. Mają je przeprowadzać ich bezpośredni przełożeni. (...)
»