Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Przetwarzanie odpadów res(...)

Idea zrównoważonego i przyszłościowo zorientowanego rozwoju, do którego należy gospodarka odpadami, stanowiąca część obszaru związanego z gospodarką recyklingową, uchodzi w polityce światowej i opinii publicznej za sporną. Zadanie kluczowe dla zaistnienia zrównoważonego rozwoju należy do gospodarki odpadami. Zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów w zakresie postępowania z nimi istotne jest zachowanie poniższej hierarchii dzi(...)
»

Usunięcie drzew lub krzew(...)

W praktyce wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów duży problem stanowiły te stwarzające zagrożenie dla istniejących urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne czy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Pojawia się także pytanie, kto w takiej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie roślin? Z jednej strony prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przesyłowych ma duże znaczenie z punktu widzenia społecznego, z drugiej natomias(...)
»