Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kilka słów o podwyżkach e(...)

W ostatnim czasie w mediach w wypowiedziach przedstawicieli koncernów energetycznych wiele mówi się o zwyżkach cen energii. Taki pogląd podzielają nawet reprezentanci niektórych resortów. Na przykład Joanna Strzelec-Łobodzińskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, podczas 35 posiedzenia Sejmu 12 lutego br.* powiedziała, że podwyżki cen energii elektrycznej powodowane są koniecznością finansowania systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. M&o(...)
»

Informator(...)

  Azbest z dotacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli gminom dotacji na usuwanie azbestu z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 6 mln zł. Połowę tej kwoty zagwarantuje ze swoich (...)
»