Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przywrócić elementarną lo(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Piotr Strzyżyński Jakie są wyniki konsultacji dotyczących „Koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce”? Wydaje się, że przygotowaliśmy dokument zbyt syntetyczny. Potrzeba przygotowania Koncepcji wynikała z informacji, jakie zebraliśmy w trakcie opracowywania sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Zebrane dane są zatrważające - zaprojektowany(...)
»

Wokół odpadów(...)

Odpady – problem do zagospodarowania Kolejną edycję bezpłatnych szkoleń pt. „Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – zagadnienia teoretyczne i praktyczna realizacja” zorganizował Polski System Recyklingu O. O. Spotkania dedykowane przedsiębiorcom, samorządowcom i liderom lokalnych społeczności poruszały tematy obowiązujących przepisów prawa, przygotowywanych regulacji prawnych oraz ich praktycznej realizacji(...)
»