Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Domena marszałka czy star(...)

Ustawa z 12 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w art. 41 ust. 1 przewiduje, iż, co do zasady, gospodarowanie odpadami wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenia te wydawane są przez właściwe organy administracji, przy czym właściwość określona jest przez odpowiednie przepisy ustawy, odwołujące się także do innych aktów. Przepisy te w pewnych przypadkach budzą jednak wątpliwości. Problematyczne mogą być m.in. sytuacje, w których zezwolenia na gosp(...)
»