Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Metamorfoza polskiej chem(...)

Z Jerzym Majchrzakiem, dyrektorem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, m.in. na temat wyzwań stojących przed branżą chemiczną rozmawia Łukasz Bandosz.   Zakłady chemiczne często postrzegane są jako przedsiębiorstwa negatywnie wpływające na środowisko przyrodnicze, emitujące wiele niebezpiecznych substancji, czemu nierzadko towarzyszy nieprzyjemny zapach. W jaki sposób walczy się z takim wizerunkiem? Wynikający z uwarunkowań hi(...)
»

W poszukiwaniu istoty pla(...)

Zabawa jest pojęciem wieloznacznym i wielowymiarowym, które można różnie interpretować. Na przestrzeni wieków podejmowano wiele prób naukowego tłumaczenia istoty zabawy, co zaowocowało różnymi teoriami na jej temat. Jednak istotę zabawy wydają się lepiej – niż teorie – oddawać własne wspomnienia z dzieciństwa. Odnalezienie w pamięci najciekawszych zabaw i miejsc im towarzyszących, to pierwszy krok na drodze ku zrozumieniu, jaką przestrzenią powinien być plac zabaw.(...)
»