Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kierunki zmian w gospodar(...)

  Cele wyznaczone w gospodarce odpadami, w szczególności komunalnymi, w perspektywie do 2020 r. określają kierunki zmian w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce.   Niewątpliwie niezbędne jest zdecydowane odejście od składowania odpadów na rzecz innych sposobów zagospodarowania, w szczególności recyklingu, ale również innych metod odzysku.   Cele Z Dyrektywy(...)
»

W tym roku wzrastają opła(...)

Od 1 stycznia 2018 r. doszło do istotnych zmian regulacji prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi nie tylko o same stawki, ale także o ich rodzaje. Opłata za korzystanie ze środowiska jest podstawowym instrumentem prawnym służącym urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady „zanieczyszczający płaci”1. Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony wywieranie presji ekonomicznej na podmioty korzystają(...)
»