Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»

Sieci w drogach miejskich(...)

W 2003 r. Departament Dróg Ministerstwa Infrastruktury podjął decyzję w sprawie zlecenia Zakładowi Drogownictwa Miejskiego Instytutu Rozwoju Miast opracowania „Określenie współczynników zwiększających nakłady na utrzymanie i remonty dróg w miastach spowodowane lokalizacją sieci podziemnych i urządzeń obcych w pasie drogowym”. Problem został ukierunkowany na teoretyc(...)
»