Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przewóz odpadów przez gra(...)

Stosunkowo niedawno w UE na nowo uregulowano zasady międzynarodowego przemieszczania odpadów. Z punktu widzenia Polski największe znaczenie mają tu dwa podstawowe akty prawne: stosowane bezpośrednio rozporządzenie UE nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz polska Ustawa z 2 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (DzU nr 124, poz. 859). Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów dotyczących transgranicznego przemieszcza(...)
»

Aktualności(...)

Recykling zarabia na siebie PAPIER Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie: od 2,3 m3 do 7 m3 miejsca na składowisku; 26500 litrów wody; 1476 litrów ropy; 4200 kWh energii – wystarczającej do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku. Wyprodukowanie papieru z makulatury chroni 17 drzew przed wycięciem, a także zmniejsza zużycie energii o 75%; zanieczyszczeń powietrza o 74%; ścieków przemysłowych o 35%. SZ(...)
»