Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport Najwyższej Izby Ko(...)

Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012. Kolejny raz inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają występujące nieprawidłowości przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W poddanych badaniom oczyszczalniach ścieków wykorzystano wprawdzie niemal całość – czyli ponad 98% – wytworzonych osadów(...)
»