Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy trzeba zaostrzać prze(...)

Opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska projekty aktów wykonawczych, mających uporządkować wymogi dotyczące gospodarki odpadami w Polsce, budzą w branży komunalnej sporo kontrowersji. Najwięcej słów krytyki pada pod adresem projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Nic zatem dziwnego, że poproszone o komentarz osoby w największym stopniu skupiły się właśnie na tym projekcie. Nie brakuje jed(...)
»

Ubezpieczenie szkód w śro(...)

Klauzule środowiskowe w standardowych ubezpieczeniach mienia i odpowiedzialności cywilnej, oferowanych przez ubezpieczycieli, nie do końca spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Odpowiedzią na niedostatki standardowej oferty ubezpieczeniowej mogą być specjalistyczne ubezpieczenia szkód środowiskowych.   Polskie regulacje w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku nie są przejrzyste. Najlepszym przykładem jest Ustawa z 13 kwietnia 2(...)
»