Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Michał Turkiewicz Dyrekto(...)

Spośród pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miasta w tegorocznym konkursie zwyciężył Michał Turkiewicz, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych (ZGiUK) w Lubaniu – członek Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zwycięzca konkursu z działalnością samorządową związany jest od kilkunastu lat. Jest radnym powiatu lubańskiego oraz przewodniczym komisji ds. aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu. Pełnił też funk(...)
»

Gospodarka recyklingowa w(...)

Wraz ze wzrostem ilości produkowanych i eksploatowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych zaczęła zwiększać się ilość zużytych akumulatorów. Mając na względzie bezpieczeństwo środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, opracowano technologie dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Znaczące przyspieszenie w zakresie tworzenia takich opracowań nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. XX w. Skutkiem tego było powstanie pr(...)
»