Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efekty zaangażowania Izby(...)

Przygotowana przez Towarzystwo Wspierania Energii Wiatrowej Vis Venti poprawka definicji budowli dzięki zaangażowaniu PIGEO została zaakceptowana przez Senat. Obecnie Izba czyni starania o poparcie tej poprawki na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Przyjęcie jej przyczyni się do zniesienia jednej z najpoważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Jednoznaczne zdefiniowanie, czy elektrownia wiatrowa jako całość jest budowlą, czy też budowlą jest jedynie fundament i konstr(...)
»

Obciążenia dla JST(...)

Zarząd Związku podczas posiedzenia w Gliwicach 11 grudnia 2015 r. negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy o ochronie praw lokatorów (druk sejmowy nr 74) bezterminowe wydłużenie obowiązku dostarczania przez gminę lokali zastępczych i pokrywania kosztów przeprowadzki najemcom budynków stanowiących własność osób fizycznych w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki takich nieruchomości. Wydłużenie tego przepisu godzi w samych mieszkańców. Doprowadza bowiem często do (...)
»