Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacja OZE wytwarzają(...)

Instalacja OZE wytwarzająca energię elektryczną jako kluczowe pojęcie systemu wsparcia OZE Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej u.o.z.e.) jest prawna wykładnia pojęcia „instalacja odnawialnego źródła energii” (dalej instalacja OZE). Już w samych celach ustawy, a więc w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.z.e., ustawodawca wskazuje, że przepisy ustawy określają m.(...)
»

O niskiej emisji i odpada(...)

Głównymi tematami poruszanymi podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich, które odbyło się 19 maja br. w Bełchatowie, były wpływ samorządu gminnego na likwidację niskiej emisji oraz nowelizacja ustawy o odpadach. Waldemar Szulc z bełchatowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mówił o najważniejszych działaniach administracyjnych samorządu, takich jak wydawanie decyzji administracyjnych, uchwalanie prawa miejscowego or(...)
»