Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Autobus energetyczny na p(...)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od ponad roku realizuje projekt pt. „Autobus energetyczny”, czyli mobilne centrum informacji na temat zmian klimatu oraz przeciwdziałania im. W 2015 roku autobus można było napotkać na rynkach, placach, przy domach kultury, podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych czy festynów w woj. środkowej i południowej Polski. Odwiedzający autobus mieszkańcy gmin i miast mogli zapytać ekspertów(...)
»

Wzorowa prywatyzacja(...)

1 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się IV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. To ostatnie zgromadzenie sprawozdawczo-programowe w obecnej, czteroletniej kadencji. Przyszłoroczne obrady będą podsumowywać pierwszą kadencję i dokonają wyboru władz Izby (Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu). Tegoroczne Zgromadzenie poprzedzone było szerokimi konsultacjami i dyskusjami mającymi na celu uzgodnienie strategii działań na najbliższy rok. Towarzyszyło im spore zainter(...)
»