Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Wzmocnić finanse samorząd(...)

Uczestnicy Kongresu Miast Polskich pn. „Infrastruktura kluczem do rozwoju miast”, który odbywał się już po raz dziewiąty, tym razem w Lublińcu (15-16 września br.), podjęli stanowisko w sprawie finansów samorządowych oraz wystosowali apel o podjęcie skutecznych działań dotyczących modernizacji dworców i rewitalizacji terenów pokolejowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 reprezentantów miast z całej Polski. To coroczne spotkan(...)
»

Łatwiejsze pieniądze(...)

5 maja br. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Narodowego Funduszu”. Zmiany dotyczą m.in. zniesienia ograniczeń dotyczących podmiotów, mogących ubiegać się o pomoc finansową z NFOŚiGW. Obecnie o dofinansowanie może starać się każdy, kto zamierza realizować przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska i gospodark(...)
»