Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Redukcja rtęci w przemyśl(...)

Według dotychczasowych analiz, wdrożenie najnowocześniejszych technologii oczyszczania gazów spalinowych w zakładach przemysłowych należy do grupy strategii o najwyższym poziomie kosztów redukcji rtęci w porównaniu do działań ograniczających stosowanie tego pierwiastka w różnych gałęziach gospodarki i produktach oraz rezygnacji z metod produkcyjnych wykorzystujących rtęć. Podstawowymi instrumentami prawnymi w zakresie ograniczania emisji rtęci w kr(...)
»

Niby proste, a jednak...(...)

Po nowelizacji Prawa energetycznego w 2005 r. zostały wprowadzone nowe procedury wynagradzania producentów, którzy dostarczają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Według tych zasad, pierwszą część należności pokrywa bezpośrednio dystrybutor sieci, działający na danym terenie. Druga część – w formie świadectw pochodzenia (ŚP) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na (...)
»