Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Walcząc z wiatrakami…(...)

Coraz więcej miast decyduje się na pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych. Jednak niektóre regiony Polski tego problemu nie rozwiązały do dziś. Istotne kwestie związane z kontrowersyjną „deszczówką” zostały poruszone na III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. Spotkanie zorganizowane w Toruniu przez firmę Abrys odbyło się w dniach 10-11 kwietnia. O(...)
»

Eksploatacja systemów kan(...)

Jedną z podstawowych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jest odbiór i oczyszczanie ścieków. Wiąże się to z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, które muszą ponosić przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Obowiązek ten wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1.(...)
»