Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Najczęściej popełniane bł(...)

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia niejednokrotnie może prowadzić do unieważnienia postępowania (art. 9(...)
»

Produkcja energii z OZE j(...)

Pierwszym etapem przygotowania każdej inwestycji mającej na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Musi się ona charakteryzować przede wszystkim wystarczającymi zasobami danego źródła energii oraz umożliwiać ich efektywne wykorzystanie. Kiedy już zostaną pozytywnie zweryfikowane wszelkie czynniki środowiskowe, społeczne, infrastrukturalne i własnościowe, można ro(...)
»