Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biopaliwa wvzoraj i dziś(...)

Transestryfikacja to obecnie najpopularniejsza metoda otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych. Proces transestryfikacji jest znany od 1864 r., kiedy to Rochleder opisał otrzymywanie gliceryny w wyniku reakcji etanolu z olejem roślinnym1. Olej roślinny to triglicerydy. Cząsteczka triglicerydu zbudowana jest z trzech reszt kwasowych kwasów tłuszczowych oraz jednej cząsteczki glicerolu. W reakcji transestryfikacji trigliceryd reaguje z alkoholem w obecności katalizatora, (...)
»

Uporządkowanie gospodarki(...)

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W Olsztynie dobiega końca realizacja siedmiu zadań, związanych z gospodarką ściekową, które były współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na finansowanie inwestycji zawarto 12 lutego 2013 r. w Olsztynie. Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” obejmował wykonanie robót budowlanych, związanych z (...)
»