Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gminne jednostki organiza(...)

Analiza przepisów ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2011 r. nr 152, poz. 897) rodzi wiele pytań dotyczących interpretacji nowych przepisów i konstruowania za ich pomocą systemów organizacyjnych, służących realizowaniu zadań gmin związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 nr 236, poz. 2008, z p(...)
»

Od redakcji(...)

Nie jest zaskoczeniem widok pozostałości po żelazku, komputerze oraz innych elementach sprzętu elektrycznego i elektronicznego porzuconych na skraju lasu. Czasami można natknąć się na takie „zjawisko” nawet w centrum miasta, choćby niedaleko siedziby swojej firmy czy domu. Niestety, nie są to jedynie epizody, gdyż nader często widzimy lodówki podrzucone tuż obok kontenera z odpadami komunalnymi. Poza tym, czy mimo najlepszych chęci każdy zużyty sprzęt, cho(...)
»