Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Azbestowa samodzielność?(...)

Ministerstwo Gospodarki przygotowało ,,Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Na jego temat już rozgorzała dyskusja. Zakłada on bowiem, że obywatele na własną rękę będą usuwali azbest ze swoich zabudowań, wcześniej przechodząc odpowiednie szkolenie w tym zakresie, organizowane przez gminy. Czy faktycznie pomysł ten usprawni proces likwidacji azbestu z terenu naszego kraju?   (...)
»

Czy można odróżnić PET or(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Między produktem a opakowaniem dochodzi do szeregu oddziaływań (migracja, pochłanianie i przenikanie), które są związane z procesami transportowania związków w systemie opakowaniowym. Analiza migracji jest szczególnie ważna w przypadku materiałów polimerowych, w których mogą występować związki szkodliwe. Substancje szkodliwe mogą również powstawać w procesie degradacji tworzywa. Zasady badania migracji, stosowani(...)
»