Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sieć SSWN w oczyszczalni (...)

Modelowanie złożonych, dynamicznych, nieliniowych systemów z wieloma skalami czasu, do jakich należą biologiczne oczyszczalnie ścieków, jest wciąż poważnym wyzwaniem. Problemy związane z pomiarem sporej części stanu obiektu oraz duże koszty urządzeń pomiarowych utrudniają, a wręcz uniemożliwiają korzystanie z modeli fizykalnych rozważanych systemów. Jest to szczególnie trudne, gdy potrzebujemy modelu do celów sterowania. (...)
»

Gdzie można skierować str(...)

Spalarnie odpadów komunalnych traktowane są przez wielu jako tzw. najlepszy, a zarazem konieczny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Warto się jednak zastanowić, czy gmina musi skierować odpady do przetworzenia w ponadregionalnej spalani odpadów komunalnych? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów, które realizują tego typu projekty, w ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach ustawodawca wprowadził nową kategorię instalacji – „ponadregio(...)
»