Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy projektowania i (...)

Jeszcze w połowie XIX w. nie dysponowano warsztatem inżynierskim służącym do obliczania budowanych już wówczas coraz częściej systemów odwodnienia. Obliczenia te w zasadzie ograniczały się wtedy do doboru niezbędnego przekroju kanałów dla zadanego ich spadku i wielkości odwadnianej zlewni. Posługiwano się przy tym metodami empirycznymi, które stosowane często w nowych lokalizacjach nie sprawdzały się. Dopiero druga połowa XIX w. przyniosła znaczący (...)
»

Zmiany jakości wód w odbi(...)

Zbiorniki wodne często są odbiornikami ścieków odpływających z oczyszczalni przydomowych. Ich funkcja polega na obniżaniu koncentracji zanieczyszczeń w ściekach oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Stawy (...)
»