Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Sieć inteligentna w prakt(...)

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE, organizowana przez PTPiREE już po raz dwunasty, odbyła się w dniach 26-29 listopada 2013 r. w Wiśle. Wzięło w niej udział blisko 500 osób: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, Ministerstwa Gospodarki, Energetyki, świata nauki oraz sektora IT. Konferencję otworzył Andrzej Pazda, dyrektor biura PTPiREE. Tematem przewodnim konferencji, po raz kolejny, była inteligentna sieć. Tak naprawdę pojęcie to rozumiane jest bardzo (...)
»

Obowiązki związane ze zbi(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Jednym z podstawowych celów dyrektywy 2002/96/WE w Polsce jest zebranie w 2008 r. średnio 4 kg zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca. Dla jego osiągnięcia istotne jest ukształtowanie właściwych nawyków użytkowników sprzętu oraz zbudowanie i utrzymanie efektywnego systemu zbierania tych odpadów. W związku z tym w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zostały określone obowiązk(...)
»