Wokół odpadów - Inwestycje

wydany w Recykling – 2013-4
  DRUKUJ

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Stacja przeładunkowa

Celowy Związek Gmin CZG-12 rozstrzygnął przetarg na budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą w Bukowcu w gm. Międzyrzecz (woj. lubuskie). Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż”z Gorzowa Wielkopolskiego za ponad 343 tys. zł (brutto). W ramach zamówienia zostaną wykonane utwardzenie placu manewrowego, ogrodzenie terenu, zbiornik na wody deszczowe oraz kanalizacja deszczowa. Prace potrwają do końca kwietnia br.

 

Modernizacja sortowni

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę hali i modernizację linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych w sortowni należącej do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów (KUO) w Bydgoszczy. Inwestycja jest częścią projektu pn. „Rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową KUO w Bydgoszczy”, dofinansowanego z funduszy unijnych. Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto nastąpi rozruch mechaniczny, dostosowujący nowy układ do obecnie funkcjonującego, a także zostaną przeszkoleni pracownicy. Inwestycję, o wartości ponad 6,3 mln zł (brutto), zrealizuje Baupol z Bydgoszczy. Prace potrwają do końca października br.

 

Dodatkowe wyposażenie

Zakład Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (woj. zachodniopomorskie) zostanie zmodernizowany. Inwestycja będzie polegać na doposażeniu funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w urządzenia i instalacje pozwalające na sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie ma na celu wyodrębnienie odpadów surowcowych, frakcji organicznej oraz odpadów balastowych, które trafią na zakładowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana linia segregacji mechanicznej zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przerobowej co najmniej 25 tys. Mg/rok przy pracy na dwie zmiany. Ponadto powstanie zadaszona wiata strefy przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych, z wydzielonym miejscem magazynowym na odpady. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia technologicznego. Planowany termin wykonania prac to koniec listopada br. Inwestycję zrealizuje AK NOVA z Poznania za ponad 2 mln zł (brutto). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

RZGO już działa

W Słajsinie w gm. Nowogard (woj. zachodniopomorskie) 21 marca 2013 r. został otwarty Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami (RZGO). Jest on głównym elementem projektu mającego na celu stworzenie kompleksowego systemu, obejmującego zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie 27 gmin woj. zachodniopomorskiego (Brzeżno, Chociwel, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Maszewo, Międzyzdroje, Nowogard, Osina, Ostrowice, Płoty, Przybiernów, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Węgorzyno, Wierzchowo, Wolin, Złocieniec), należących do Celowego Związku Gmin R – XXI. Obszar ten zamieszkuje ok. 265 tys. mieszkańców. Projekt obejmował ponadto rekultywację istniejącej kwatery składowiska Słajsino, budowę trzech stacji przeładunkowych wraz z zapleczem do magazynowania odpadów i pozostałych obiektów infrastrukturalnych w Mielenku Drawskim, Mokrawicy i Świnoujściu oraz dostawę pojazdów i urządzeń, w tym m.in. kompaktora, ładowarek czy przerzucarki do kompostu.

W ramach inwestycji na terenie RZGO wybudowano dwie kwatery składowania odpadów. Ponadto ze względu na konieczność zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielonych w procesie sortowania, wykonano instalację do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności przekraczającej 50 ton na dobę. Zakład został wyposażony również w instalację mechanicznego przetwarzania odpadów zdolną do przerobu ok. 99,6 tys. ton rocznie w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych oraz ok. 5 tys. ton rocznie odpadów opakowaniowych. Z kolei selektywnie zebrane odpady zielone oraz inne biodegradowalne będą przetwarzane w instalacji o wydajności ok. 1,5 tys. ton rocznie. RZGO posiada również sekcję przyjęć, magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o wydajności ok. 3,5 tys. ton rocznie. Dziennie do zakładu przyjmowanych jest ok. 260 ton odpadów komunalnych, z których pozyskuje się 8% surowców wtórnych oraz 54% odpadów biodegradowalnych, a 38% to balast przeznaczony do składowania. Inwestycja została zrealizowana przez Budimex z Poznania za blisko 80 mln zł (brutto). Całkowity koszt projektu to ok. 110 mln zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

 

 

Na podstawie informacji prasowych oraz Biuletynu Zamówień Publicznych opracowała Katarzyna Gorwa.

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus