Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Prawdziwa energetyczna re(...)

Z Lutzem Ribbe rozmawiają Magdalena Dutka i Robert Rosa Został Pan laureatem ubiegłorocznej Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Co to dla Pana oznacza? Jestem szczęśliwy i dumny. To dla mnie szczególne wyróżnienie, gdyż moja praca została doceniona za granicą i zyskała uznanie nie tylko moich rodaków. Z drugiej strony, nagroda ta jest też dowodem na to, że wykonuję dobrą i pożyteczną pracę, która jest wysoko ceni(...)
»

Doświadczenia i perspekty(...)

Doświadczenia w planowaniu kompleksowych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i rewitalizacji miast są znaczące. Pierwsze tego typu programy powstały w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku, jednak ich realizacja postępuje bardzo wolno. Dwie bariery, które od 15 lat blokują rozwój procesów rewitalizacji miast, to niedostatek finansów i brak odpowiednich rozwiązań prawno-organizacyjnych. Wi(...)
»