Przedawnienie opłaty produktowej

wydany w Recykling – 2013-4
  DRUKUJ

W konsekwencji wszczęcie (bezpodstawne) postępowania karnoskarbowego w zakresie nieuregulowania należności z tytułu opłaty produktowej nie może prowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia tego rodzaju zaległości.
Niewywiązanie z obowiązku
Marszałek województwa na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej1 orzekł o ustaleniu dla spółki „E.” opłaty produktowej za 2002 r. Jednocześnie zobowiązał do jej wpłaty wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi tak jak dla zobowiązań podatkowych, na konto Urzędu Marszałkowskiego. Decyzji na [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus