Odzysk i zezwolenia wg nowej ustawy o odpadach

wydany w Recykling – 2013-4
  DRUKUJ

Przedmiotem zainteresowania były już jej struktura („Recykling” 1/2013) oraz jej zakres („Recykling” 2/2013). Tym razem analizie poddane zostaną wybrane regulacje odnoszące się do odzysku oraz jego reglamentowania.
Na początku trzeba zwrócić uwagę na całkowicie nową definicję odzysku. Według ustawy z 14 grudnia 2012 r., to jakikolwiek proces, dzięki któremu odpady mogą być wykorzystane przez zastąpienie innych materiałów, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce (art. 3 ust. 1 pkt 14).
Natomiast według wcześniej obowiązującej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. odzysk to wszelkie działania, ni [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus