Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora - Budowa i w(...)

Ważnym krokiem zmierzającym do porządkowania gospodarki odpadami w kraju jest fakt przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji przez Radę Ministrów – „Krajowego planu gospodarki odpadami”. Wytycza on strategię działań, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w planach gospodarki odpadami na szczeblu województw, powiatów i gmin. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań w krajowym planie przyjęto cztery zasady postępowania z(...)
»

Od redaktora(...)

Duży może więcej – zapewne tak, ale i mały może czasem pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. I to niekiedy relatywnie bardziej znaczącymi niż ów duży, czego dowodzą choćby opisywane przez nas przypadki małych gmin, które postawiły na energooszczędne oświetlenie. Warto docenić ich osiągnięcia, nawet jeśli nie zawsze są wynikiem jakiejś odważnej wizji jednego czy drugiego samorządowca, któremu leży na sercu dobro naszej planety, a po(...)
»