Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modele symulacyjnych siec(...)

Współczesne oprogramowanie komputerowe umożliwia wspomaganie podejmowania strategicznych dla eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę decyzji. Istniejące sieci wskutek wieloletnich zaniedbań często w znaczącym stopniu odbiegają od standardu bezpiecznego źródła wody dla mieszkańców i przemysłu. Mniej zauważalny, lecz nie mniej istotny jest brak perspektywicznych planów rozwoju infrastruktury gminnej oraz wykonywanie przeróbek lub rozbudowy systemu z(...)
»

Informator(...)

Spalanie po europejsku 9 kwietnia br. spółka Port Service uruchomiła spalarnię odpadów niebezpiecznych, wchodzącą w skład Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych w Gdańsku. Wybudowany, w oparciu o najnowsze technologie, obiekt, spełnia nie tylko polskie, ale i europejskie normy (jest np. zgodny z BAT). Instalacja ma się przyczynić do poprawy środowiska w województwie pomorskim, m.in. poprzez likwidację ok. 300 znajdujących się na tych terenach mogilników. (...)
»