Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulamin i opłaty(...)

Regulamin i opłaty Artykuł omawia regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kontekście dodatkowych opłat za przyłączenie do sieci. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 87/13)1. Orzeczenie Katalog problematyki wskazany w art. 19 ust. 2 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przekaza(...)
»

Potrzebna środowiskowa ag(...)

Pomysł powołania czegoś na kształt Państwowej Agencji Ochrony Środowiska, w dyskusji publicznej, powraca co kilka lat. Także teraz, w obliczu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, za sprawą mediów temat ten odżył. Oto bowiem nagłośnienie medialne problemów związanych z gospodarką odpadami wywołało dyskusję także na temat kontroli w tym obszarze i jej skuteczności. Tym bardziej że w ciągu ostatnich miesięcy to często właśnie dziennikarze, a nie służby ochrony środowiska(...)
»