Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Samorządy a kwestia bezpi(...)

W poprzednim numerze („Przegląd Komunalny” 11/2003) przedstawione zostały osiągnięcia samorządów brytyjskich w zakresie współpracy z agendami rządowymi dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach. Teraz to samo w odniesieniu do samorządów w Szwecji oraz coś wręcz przeciwnego, tj. brak osiągnięć, w odniesieniu do naszych samorządów. Szwecja znana jest z ciekawych inicjatyw, w których znaczącą rolę odgrywają samorządy. Mniej więcej 3 lata temu, gdy tamtejsza Generalna Dy(...)
»

Działalność Narodowego Fu(...)

Barbara Lewicka-Kłoszewska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1989 r. Jest kluczową instytucją w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce, zarządzającą środkami finansowymi przeznaczonymi na przedsięwzięcia proekologiczne. Jest ważnym partnerem inwestorów, funduszy ekologicznych oraz krajowych i zagranicznych instytucji działających na rzecz poprawy stanu środowiska. W latach 1989-2001 wydatki Narodowego Funduszu na ochronę śro(...)
»